برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی دورکيم ، خودکشی و مذهب
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله پسكو سوليدو ، جورجيانا مترجم: يحيي علي بابايي
عنوان فارسی مجله دو فصلنامه نامه علوم اجتماعي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1385
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نظريه دور کيم، رابطه مذهب و خودکشی، نظريه شبکه ای، کارکرد انسجام بخشی، کارکرد تنظيم بخشی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در اين مقاله بحث هايی مربوط به رابطه مذهب و خود کشی مطرح شده و در آن يک سو از داده های تجربی و از سوی ديگر از ملاحظات نظری دور کيم درباره قدرت حمايتی مذهب بهره برده شده است. سخن اين است که قضيه مطرح شده دورکيم بايد با متن تاريخی و اجتماعی ربط داده شده و هر تحقيقی بايد بتواند ساز و کار اجتماعی واقعی اين کار را نشان دهد. ملاحظه روندهای تاريخی منجر به مشخصات مشروح تر مذاهب در تحليل موارد جديد می شود و از آن مهم تر، به توضيح استقرايی پايه های نظری دورکيم می انجامد. تحليل اثرات مذهب بر نرخ خودکشی در گروه های جمعيتی جامعه آمريکا در سال 1970 نشان می دهد که مذهب همچنان بر نرخ خودکشی تاثير می گذارد. به اين صورت که نرخ گرايش به خودکشی در ميان مذاهب کاتوليک و پروتستان های انجيلی پايين و در ميان مذاهب پروتستان های بنيادی بالا است. حضور پيروان يهودی اثر حمايتی کم، اما ناپايداری ايجاد می نمايد. در اين مقاله تلاش می شود تا اين نتايج ابتدا با بررسی انواع گونه شناسی مذاهب و سپس با بررسی شواهدی دال بر اين که آيا وابستگی مذهبی روی عمل پيوندهای شبکه ای اثر می گذارند، توضيح داده می شود. يافته های تحقيق ما را به سمت يک بازسازی مفهومی نظريه شبکه ای سوق می دهد تا بهتر بتوانيم نظريه دورکيم را درک کنيم.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816