برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه بين ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی
عنوان انگلیسی The Relationship Between Dimensions of Religious orientation, Mental Health and Psychological Disorders
نویسندگان مقاله هادی بهرامی احسان، شیما تمنایی فر، زینب بهرامی احسان
عنوان فارسی مجله روانشناسان ایرانی
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار پایيز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۵
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله به منظور بررسی بين ابعاد جهت گيری مذهبی و ابعاد مختلف سلامت، اختلال روانی، 120 دانشجوی پسر و دختر از دانشگاه تهران با شيوه نمونه برداری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. جهت گيری مذهبی با استفاده از مقياس امکان ارزشيابی چهار بُعد مرتبط با مذهب (جهت گيری مذهبی، سازمان نايافتگی مذهبی، ارزنده سازی مذهبی و کامجويی) و ابعاد سلامت – اختلال روانی با به کارگيری مقياس 9 بُعدی بازبينی شده فهرست نشانه ها (SCL-90-R) دروگاتيس که به ارزشيابی مشکلات بدنی شکل، وسواس بی اختياری ، حساسيت در روابط بين فردی، افسردگی، اضطراب،‌خصومت، هراس، افکار پارانوييدی و روان گسستگی می پردازد، ارزيابی شدند. نتايج نشان دادند که از بين ابعاد مختلف جهت گيری مذهبی در مجموع، کامجويی،‌سازمان نايافتگی مذهبی و ارزنده منسجمی را برای تبيين شاخص کلی اختلالهای روانی مطرح می سازند.
چکیده انگلیسی مقاله In order to study the relationship between religious orientation and mental health, 120 randomly selected Tehran University undergraduate students answered the Religious Orientation Scale (ROS), and the Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R). The Religious Orientation Scale measured four dimensions of religiosity including: religious orientation, disorganized religious orientation, valuing religious orientation, and hedonistic religious orientation. The SCL-90-R measured nine symptoms, including summarization, obsession, sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobia, paranoia, and psychosis. Data showed that the four religious dimensions decrease the symptoms and improve the mental health.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.037 seconds with 742 queries by yektaweb 3568