برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ابعاد رابطه ميان جهت گيری مذهبی و سلامت روانی و ارزيابی مقياس جهت گيری مذهبی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله بهرامي احسان، هادي- تاشك، آناهيتا
عنوان فارسی مجله روانشناسي و علوم تربيتي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1383
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله به منظور بررسی ابعاد مختلف رابطه ميان جهت گيری مذهبی و سلامت روانی، اختلالات روانی، عزت نفس، اضطراب و نيز ارزيابی توانايی تميز و تشخيص آزمون جهت گيری مذهبی سلسله ای از پژوهش ها در يک برنامه دو ساله به تدريج اجرا و نتايج آن جمع بندی شد. برای اين تحقيق مجموعاً 316 نفر در 7 گروه آزمودنی زن و مرد و با تحصيلات دانشگاهی و غير دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور بررسی ابعاد پيش گفته، از آزمون ها و مقياس های سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972)، اضطراب حالت - صفت (اشپيل برگر، 1983). عزت نفس (کوپر اسميت، 1967)،SCL-90-R ( دراگوتيس، 1972)، مقابله مذهبی (پارگامنت، 1990) و جهت گيری مذهبی (بهرامی احسان، 1381) استفاده شده است. يافته ها نشان می دهد که جهت گيری مذهبی با افزايش سلامت روانی و کاهش اختلالات روانی رابطه داشته و قادر است تا بصورت مثبت سبک مقابله مذهبی مثبت را پيش بينی کند. همچنين رابطه عزت نفس و جهت گيری مذهبی مثبت است. نتايج نشان داد علاوه بر همگرايی بين دو مقياس جهت گيری مذهبی و مقابله مذهبی، مقياس جهت گيری مذهبی قادر است تا گروه های موجود با تفاوت در جهت گيری مذهبی را از يکديگر تفکيک و متمايز سازد. موضوعی که به عنوان شاهدی برای روايی تمايزی اين آزمون می توان به آن استناد کرد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.41 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256