برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا، و جهت گيری مذهبی در دانشجويان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله تقي ياره، فاطمه- مظاهري، علي- آزادفلاح، پرويز
عنوان فارسی مجله مجله روانشناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحول من، دلبستگی به خدا، دلبستگی به مادر، جهت گيری مذهبی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی چگونگی ارتباط "تحول من" و سطح "تحول دينی" در قالب "دلبستگی به خدا" و جهت گيری مذهبی صورت گرفته است. 636 دانشجو با روش نمونه گيری خوشه ای در دسترس از ميان دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی انتخاب و آزمون تکميل جمله (SCT)، مقياس چند بعدی دلبستگی به خدا، مقياس دلبستگی به مادر و مقياس جهت گيری مذهبی (ROS) را تکميل کردند. نتايج پژوهش حاکی از رابطه منفی بين سطح تحول من و دلبستگی اجتنابی به خدا، ارتباط مثبت بين سطح تحول من و جهت گيری مذهبی درونی، و رابطه منفی بين جهت گيری مذهبی درونی و هر يک از ابعاد اضطرابی و اجتنابی دلبستگی به خدا بوده است. در مجموع، پژوهش حاضر نخستين تلاش در سطح جهانی در جهت بررسی و شناسايی حوزه های مطالعاتی زير محسوب می گردد: 1. معرفی سازه تحول من به عنوان پيش نياز دستيابی به تحول ديني؛ 2. معرفی نياز دلبستگی به خدا و جهت گيری مذهبی درونی به عنوان پيش نياز دستيابی به تحول من؛ 3. شناسايی نياز دلبستگی متعالی و رفتار و باور دينی افراد در سطوح پيشرفته تحول من؛ 4. ارزيابی الگوی تطابقی فرضيه کرک پتريک و معرفی سازه تحول من به منظور ساماندهی به مطالب تحت پوشش آن؛ 5. ارزيابی و تأييد تجربی فرضيه آلپورت در مورد شخصيت های تحول يافته و فرضيه لووينگر مبنی بر سرايت نفوذ تحول من به حوزه های مفهومی مجاور، در محدوده سازه های مورد مطالعه.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816