برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تغييرات جريان خون ناحيه ای مغز، هنگام دستيابی به تجربه مذهبی با استفاده از روش مقطع نگاری با فوتون گاما (SPECT
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله حاتمي، جواد- كرمي نوري، رضا- رسول زاده طباطبايي، سيدكاظم- نوروزيان، مريم- سيف الهي اصل، شهرام
عنوان فارسی مجله مجله روانشناسي (ويژه نامه روانشناسي و دين)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۷۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عصب – روانشناسی، تجربه دينی، تصوير سازی مغز، مقطع نگاری با فوتون گاما
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در اين پژوهش با استفاده از روش مقطع نگاری با فوتون گاما، تغييرات جريان خون ناحيه ای مغز به عنوان شاخصی از ميزان فعاليت مغز در يک گروه 5 نفری، از آزمودنی های مذهبی مسلمان ايرانی، هنگام دستيابی به تجربه مذهبی، بررسی، و با يک گروه گواه مقايسه شد .بررسی نتايج اين پژوهش نشان داد هنگام دستيابی به تجربه مذهبی، تفاوت ميان فعاليت نواحی بادامه و حدقه های پيشانی، در دو گروه آزمايشی و گواه معنی دار می باشد. اما تفاوت مشاهده شده در نواحی پشتی جانبی جلوی پيشانی، آهيانه بالايی و شکنج سينگوليت، معنادار نبوده است. همچنين يافته های اين پژوهش نشان داد هنگام تجربه مذهبی سوبرتری نيم کره ای به جز در ناحيه بادامه در ساير نواحی به طور معنادار تغيير نمی کند
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256