برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه بين گرايش های مذهبی و سالمندی موفق
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله معتمدي شملزاري، عبداله- اژه اي، جواد- آزادفلاح، پرويز- كيامنش، عليرضا
عنوان فارسی مجله دانشور رفتار
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار ارديبهشت
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندی موفق، مذهب، گرايش مذهبی، رضايتمندی از زندگی، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12، پيری
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سالمندی موفق، الگوی مناسبی از سالمندی است که طی سال های اخير مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اين که جمعيت جهان رو به پيری می رود و اميد به زندگی در کشورهای مختلف، از جمله کشور ما سير افزايشی نشان می دهد، موضوع کيفيت زندگی در دوره سالمندی مورد علاقه همگان است. به همين سبب، شناسايی مولفه های اساسی سالمندی موفق حائز اهميت است. يکی از متغيرهايی که در اين تحقيق مورد بررسی قرار گرفته، گرايش های مذهبی سالمندان و نقش آن بر سالمندی موفق بوده است. با توجه به تعاريفی که صاحبنظران از سالمندی موفق ارائه داده اند، در اين تحقيق، سالمندی موفق با استفاده از دو مقياس رضايتمندی از زندگی و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)، شناسايی و نقش گرايش های مذهبی با استفاده از آزمون جهت گيری مذهبی اندازه گيری شد. نتايج به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری "t"، F و رگرسيون لاجيستيک تجزيه و تحليل شد. نتايج گويای آن است که سالمندان موفق به طور معناداری گرايش بيش تری به مذهب نشان داده اند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781