برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه علی بين نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله شهني ييلاق، منيجه- شكركن، حسين- موحد، احمد
عنوان فارسی مجله مجله علوم تربيتي و روانشناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1383
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی، سلامت جسمانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام اين پژوهش، بررسی برازش مدل رابطه بين چهار متغير نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت جسمانی بود. نمونه تحقيق مشتمل بر 396 نفر دانشجوی دانشگاه شهيد چمران اهواز که در سال تحصيلی 81-80 به تحصيل اشتغال داشتند، می باشد. در اين تحقيق از چهار پرسشنامه دينداری آرين، پرسشنامه سبکهای اسنادی، فهرست 25 نشانه ای و مقياس شدت بيماريهای جسمانی استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها، از روشهای آمار توصيفی، ضريب همبستگی پيرسون، تحليل مسير و آزمون t جهت تحليل داده ها استفاده شد. براساس نتايج اين پژوهش، مسيرهای مستقيم از نگرشهای مذهبی به خوشبينی، از خوشبينی به سلامت روانی و از سلامت روانی به سلامت جسمانی معنی دار بود. همچنين مسيرهای غيرمستقيم از نگرشهای مذهبی به سلامت روانی و جسمانی و از خوشبينی به سلامت جسمانی معنی دار بود. اما مسيرهای مستقيم بين نگرشهای مذهبی و سلامت روانی و جسمانی و بين خوشبينی و سلامت جسمانی، معنی دار نبود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781