برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی گزارش مقدماتی از: تحقيقی پيرامون ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی بر اساس تست مطالعه ارزش های آلپرت، ورنن، وليندزی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله ميرزماني،‌ سيدمحمود- محمدي، محمدرضا
عنوان فارسی مجله حكيم
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1380
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۵۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از اين تحقيق بررسی ميزان ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی در مقايسه با افراد غير بيمار بود. ارزش مذهبی همراه با ساير ارزشهای ششگانه توسط تست " مطالعه ارزشهای آلپرت، ورنن و ليندزی" مورد ارزيابی قرار گرفت. اين ارزشها عبارتند از: ارزش مذهبی، هنری، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و نظری. برای انجام اين پژوهش 62 نفر از بيماران مبتلا به اختلالات روانی مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان بقيه الله (عج) با دامنه سنی 17 تا39 سال )و با ميانگين سنی 26.93 ، و(SD=6.69 انتخاب شدند. به علاوه 50 نفر از پرسنل، کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله (عج) به طور تصادفی (با ميانگين سنی 26.52، و (SD=5.7 به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده شامل ارزشهای آلپرت، ورنن و ليندزی و پرسشنامه 90 جمله ای SCL-90-R بود. نتايج نشان داد که ارزش مذهبی در بين بيمارن اعصاب و روان به طور معنی داری کمتر از افراد گروه کنترل بود و ضريب همبستگی اضطراب و افسردگی با ميزان ارزش مذهبی در آزمودنی های مورد بررسی منفی و معنی دار بود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3844