برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی دانش و نگرش دانشجويان مامايی در مورد احکام شرعی بانوان در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله رستم نژاد، معصومه,مرادي، آذر
عنوان فارسی مجله طب و تزکيه
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1384
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانش، نگرش، احکام شرعی بانوان، دانشجويان، پرستاری
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله يکی از برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انطباق امور فنی پزشکی با موازين شرع مقدس اسلام می باشد. ولی متاسفانه بعد از گذشت ساليان متمادی از تصويب اين طرح مشکلات زيادی در زمينه اجرای آن وجود دارد. از آنجاييکه آگاهی، باورهای مذهبی و ارزشهای سنتی افراد بر رفتارهای آنان تاثير می گذارد، لذا قبل از تدوين برنامه ها لازم است که آگاهی افکار و نگرشهای افراد در آن زمينه شناخته شود. هدف از اين مطالعه تعيين دانش و نگرش دانشجويان مامايی در مورد احکام شرعی بانوان می باشد. در اين مطالعه توصيفی تعداد 95 نفر از دانشجويان مامايی دانشکده پرستاری و مامايی تبريز توسط پرسشنامه کتبی مورد بررسی قرار گرفتند. يافته های پژوهش نشان داد که اکثريت واحدهای مورد پژوهش (57.9%) از آگاهی متوسط نسبت به احکام شرعی بانوان برخوردار بودند. همچنين اکثريت دانشجويان مامايی (61.05%) دارای نگرش مثبت در مورد احکام شرعی بانوان بودند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816