برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تأثير آموزش تعاليم اسلامی بر رضامندی زناشويی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله فاطمه مهدويان زير نظر دكتر سيد احمد واعظي
عنوان فارسی مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران- انستيتو روانپزشكي تهران
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1376
ماه یا فصل انتشار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از اين پژوهش بکارگيری تعاليم دين اسلام در مورد روابط ناسازگارانه و مختل زناشويی به منظور بهبود آنها و افزايش رضامندی از زندگی زناشويی است. در پژوهش حاضر آموزش تعاليم دين اسلام با توجه به شدت اختلاف ميان زوج در طول دوازده جلسه و با فاصله يک جلسه در هر هفته ارائه گرديد. رضامندی زناشويی نمره‌ای است که از پرسشنامه انريچ بدست می‌آيد. زوج آزمودنی از مراجعه‌کنندگان به مرکز مشاوره و درمان آموزش و پروش شهرستان مشهد که بنا به تشخيص اين مرکز مشکل تحصيلی، رفتاری يا عاطفی فرزندشان به دليل اختلال ارتباطی والدين آنها بود بصورت غير تصادفی انتخاب شدند. با توجه به نتايج بدست آمده متغير مستقل (تعاليم دين اسلام) بر متغير وابسته (رضامندی زناشويی) موثر بوده و باعث افزايش آن شده است و فرضيه پژوهش تاييد می‌شود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816