برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تقيد به خانواده، مدرسه، گروه همسالان و مذهب مرتبط با رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبيرستانهای شيراز به عنوان يک مطالعه مو
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله احمدي ،حبيب- خواجه نوري، بيژن- مقدس، علي اصغر
عنوان فارسی مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1379
ماه یا فصل انتشار بهار و پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين پيمايش گسترش فهم نقش تقيدات به نهادهای اجتماعی اوليه، سازمانها و گروههايی نظير خانواده، مذهب، مدرسه و تاثير گروههای همسالان در تبيين رفتار بزهکارانه می باشد. پيش فرضهايی که دورنمای نظری اين پيمايش را بيان می دارد در نظريه کنترل اجتماعی، توسعه يافته است. يک رويه خود گزارشی که به شکلی پيمايشی به کار رفته است برای جمع آوری اطلاعات لازم مورد استفاده قرار گرفت. داده های خود گزارشی بوسيله يک پرسشنامه از نمونه ای حدود 1400 نفر دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانی در شهر شيراز (يکی از شهرهای ايران) در گروه سنی 19-14 به دست آمد. تحليل پراکنش دو سويه (ANOVA) از جمله فنون آماری بود که در تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. بيشترين پايداری و يافته های اصلی در اين بزهکاری خود گزارشی آن است که رابطه معنی داری بين تقيدات به مدرسه و مذهب از يک سو، و رفتار بزهکارانه از سوی ديگر وجود دارد، که اين به عنوان نتيجه ای از تحليل پراکنش دو سويه ای است که در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج تحليل پراکنش همچنين روابط مشابهی را بين تقيدات به خانواده و مذهب، مدرسه و گروههای همسالان، مذهب و گروههای همسالان، خانواده و مدرسه و رفتار بزهکارانه نشان می دهد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816