برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه راهبردهای مقابله مذهبی با تعالی پس ضربه ای و درماندگی در دانشجويان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله سيدموسوي، پريسا سادات- وفايي، مريم- رسول زاده طباطبايي، سيدكاظم- نادعلي، حسين
عنوان فارسی مجله روانشناسي معاصر
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استرس، تعالی پس ضربه ای، درماندگی، مقابله مذهبی مثبت و منفی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه راهبردهای مقابله مذهبی مثبت و منفی با تعالی پس ضربه ای و درماندگی و شناسايی سهم اين راهبردها در پيش بينی آنها بود. نمونه پژوهش شامل 381 دانشجوی مقطع کارشناسی (257 زن و 124 مرد) بود که از بين سه دانشگاه شهيد بهشتی، علامه طباطبايی و شاهد به طور تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مقابله مذهبی، مقياس مقابله مذهبی مبتنی بر اسلام، پرسشنامه تعالی پس ضربه-ای و مقياس پيامد رويداد استفاده گرديد. نتايج به دست آمده بيانگر آن بود که استفاده از راهبردهای مقابله مذهبی مثبت با تعالی پس ضربه ای و راهبردهای مذهبی منفی با درماندگی رابطه مثبت معنادار دارند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که مقابله مذهبی مثبت و راهبردهای مقابله مذهبی مبتنی بر اسلام قادر به پيش بينی تعالی پس ضربه ای و راهبردهای مقابله مذهبی منفی قادر به پيش بينی درماندگی هستند. بنابراين، شناسايی شيوه های استفاده از باورها و مناسک مذهبی در فرايند مقابله با استرس و هدايت اين راهبردها می تواند در کاهش پيامدهای منفی و فراهم نمودن زمينه برای دستيابی به پيامدهای مثبت موثر باشد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781