برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تاثير فعاليت های معنوی - تفريحی گروهی بر وضعيت مراقبت از خود بيماران اسکيزوفرنيک
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله فلاحي خشكناب، مسعود- غضنفري، ناهيد
عنوان فارسی مجله پژوهش پرستاري
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1386
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۵
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فعاليتهای تفريحی گروهی، معنوی درمانی، توان بخشی روانی، اسکيزوفرنيا، مراقبت از خود
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: يکی از انواع مداخلات پرستاری توان بخشی روانی، فعاليت های معنوی - تفريحی گروهی می باشد. اين مطالعه سعی دارد با مشارکت دادن مددجويان در فعاليت های معنوی - تفريحی، ميزان تاثير آنرا بر مهارت های مراقبت از خود و فعاليت های روزمره زندگی بررسی نمايد. لذا هدف از اين تحقيق تعيين تاثير فعاليت های معنوی - تفريحی گروهی بر وضعيت روانی بيماران اسکيزوفرنيک بود. روش کار: در يک مطالعه مداخله ای از نوع شبه تجربی 45 مددجوی اسکيزوفرنيک با روش نمونه گيری مبتنی بر هدف انتخاب و سپس کليه نمونه ها توسط پرسشنامه مراقبت از خود (که روايی و پايايی آن در مطالعات قبلی تعيين شده بود) مورد ارزيابی قرار گرفتند، سپس مداخله تحقيق که شامل يک سفر معنوی - تفريحی گروهی به مدت 10 روز بود انجام گرديد. مددجويان در طول سفر با هم زندگی، مشارکت و همکاری کردند. و پس از آن مجددا کليه نمونه ها توسط پرسشنامه مراقبت از خود مورد ارزيابی مجدد قرار گرفتند. برای تجزيه تحليل، ميانگين نمرات کسب شده مددجويان در ارزيابی های قبل و بعد با آزمون تی زوجی مورد بررسی قرار گرفت. يافته ها: ميانگين کل نمرات مراقبت از خود مددجويان از 29.56 در قبل به 32.16 پس از مداخله افزايش يافت که از نظر آماری معنادار (0.01=p) بوده است. اين تغييرات معنادار در حيطه های خود مراقبتی مسواک زدن و مراقبت از دندان ها، شانه زدن مراقبت از موی سر، استحمام کردن، اصلاح کردن، حفظ نظافت آراستگی صورت، آداب غذا خوردن مراقبت و حفظ ظاهر فردی و کاربرد درست اقدامات پزشکی دارو خوردن مشاهده شده است. نتيجه گيری: فعاليت های معنوی - تفريحی گروهی به عنوان يک مداخله توان بخشی و غير ارگانيک می تواند منجر به بهبود وضعيت مراقبت از خود مددجويان اسکيزوفرنيک شود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781