برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی معنويت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران شهر تهران
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله غلام علي لواساني، مسعود- کيوان زاده، محمد- ارجمند، ندا
عنوان فارسی مجله روانشناسي معاصر
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۶۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رضايت شغلی، معنويت، مراقبت معنوی، استرس شغلی، تعهد سازمانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر بررسی ميزان و رابطه معنويت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران شهر تهران بود. بدين منظور از يک طرح پژوهشی توصيفی از تحليل رگرسيون استفاده شد. با روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای، نمونه ای شامل 397 پرستار (307 زن، 75 مرد) از بيمارستان های تهران انتخاب شدند. آنها چهار پرسشنامه معتبر معنويت و مراقبت معنوی، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی را تکميل کردند. نتايج نشان داد که پرستاران رضايت شغلی کم و در عين حال تعهد سازمانی متوسط و بالاتر از متوسط و همچنين احساس معنوی و مراقبت معنوی بالا و استرس شغلی بالاتر از متوسط داشتند. نتايج ضرايب همبستگی و تحليل رگرسيون حاکی از آن بود که استرس شغلی با سه متغير ديگر پژوهش رابطه منفی دارد. علاوه بر اين، معنويت، تعهد سازمانی و استرس شغلی پيش بين های معناداری (P<0.05) برای رضايت شغلی پرستاران بودند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256