برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی سلامت معنوی، چيستی و ابزارهای اندازه گيری آن
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله اميدواري، سپيده
عنوان فارسی مجله مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۷۴
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت معنوی، معنويت، ابزار اندازه گيری
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: هر چند هنوز سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت، از سوی سازمان جهانی بهداشت رسما پذيرفته نشده است، اما در بيشتر مدلهای سلامتی، سلامت معنوی نيز گنجانيده شده است. همچنين، امروزه برخی از سازمانهايی که عهده دار ارزيابی مراکز مراقبت های بهداشتی و اعطای اعتبارنامه به آنها هستند، پيشنهاد می کنند که نيازهای معنوی بيماران نيز در مراکز ياد شده ارزيابی شود. روش: بررسی حاضر از نوع بررسی های مروری است و در آن مقاله ها، اسناد و پايگاههای اطلاعاتی مرتبط با سلامت روانی و معنويت با هدف بررسی ماهيت سلامت معنوی و ابزارهای تدوين شده برای اندازه گيری آن بازبينی شده است. يافته ها: با آنکه پژوهشهای بسياری در زمينه سلامت معنوی در دهه های گذشته انجام شده، در دست نبودن يک تعريف کاری يا نظری قابل قبول در باره سلامت معنوی احساس می شود، به گونه ای که مشکل شناسايی، تعريف و اندازه گيری سلامت معنوی همچنان پابرجاست. روشن نبودن مرزهای سلامت معنوی و معنويت، عدم تدوين ابزارهای مناسب برای سنجش سلامت معنوی، سنجش ديگر ابعاد سلامت به جای سلامت معنوی و وجود نمونه های کوچک و غير قابل تعميم در پژوهش های انجام شده، بخشی از مشکلات موجود می باشند. نتيجه گيری : به نظر می رسد پاسخ گويی به پرسش های جدی و اساسی مطرح در زمينه بعد چهارم سلامت، نيازمند انجام پژوهشهای علمی پيرامون چيستی مساله، ابعاد آن و چگونگی سنجش آن هستند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256