برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی هوش پيش بينی کننده رهبری تحول آفرين: بررسی روابط ميان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرين
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله فرهنگي، علي اكبر- فتاحي، مهدي- واثق، بهاره- نرگسيان، عباس
عنوان فارسی مجله فصلنامه علوم مديريت ايران
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رهبری تحول آفرين، هوش، هوش عاطفی، هوش معنوی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين تحقيق بررسی اثرات هوش عاطفی و هوش معنوی به عنوان عوامل پيش بينی کننده رهبری تحول آفرين است. هوش عاطفی به معنای توانايی شناخت احساسات و عواطف خود و ديگران جهت مديريت ديگران است. هوش معنوی نيز که بعد از سال 2000 به طور جدی مطرح شده است، از جنبه های کاربردی مفهوم معنويت است و می توان آن را استفاده از توانايی ها و منابع معنوی جهت اتخاذ تصميمات معنادار، تعمق در موضوعات وجودی و استفاده از اين دانش برای حل مساله در زندگی دانست. در اين تحقيق ما با مرور ادبيات و تحقيقات درباره اين سه مفهوم، فرضيات تحقيق را بيان کرده ايم. برای سنجش هوش معنوی محققين اين تحقيق با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی و تاييدی پرسشنامه ای برای سنجش هوش معنوی ساخته اند. نتايج آزمون فرضيات به روش تحليل معادلات ساختاری نشان دهنده آن است که هم هوش عاطفی و هم هوش معنوی اثر قابل ملاحظه ای بر رهبری تحول آفرين دارند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816