برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی هويت دينی و ملی جوانان شهر تهران با تاکيد بر تاثير خانواده
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله سفيري، خديجه- غفوري، معصومه
عنوان فارسی مجله پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مساله هويت ملی و دينی جوانان با توجه به درصد بالای جمعيت و نقش سازنده آنان در سرنوشت آينده کشور، اهميتی دو چندان دارد. خانواده به جهت الگوگيری جوانان از والدين می تواند از عوامل موثر در اين زمينه باشد. هدف از اين مقاله بررسی ميزان هويت دينی و ملی جامعه مورد مطالعه و رابطه آن با پايبندی و عملکرد آموزشی والدين و همچنين روابط صميمی آنان می باشد. اين تحقيق با ديدگاه کنش متقابل نمادين انجام شده است و با روش پيمايش و بهره گيری از تکنيک پرسشنامه هويت ملی و دينی، 390 نفر از جوانان 25-18 ساله شهر تهران بررسی شدند و هويت مطرح شده با ويژگی های فردی و خانوادگی آنان در ارتباط قرار داده شد که نتايج آن به شرح زير است: در خانواده هايی که والدين پايبندی بالايی نسبت به مولفه های ملی و دينی دارند جوانان آن ها نيز از هويت ملی و دينی قوی تری برخوردار هستند. عملکرد والدين در زمينه آموزش جوانان در دو بعد ملی و دينی با هويت ملی و دينی جوانان، رابطه مستقيم و مثبت دارد. ميان منطقه محل سکونت و هويت ملی و دينی جوانان رابطه ای منفی و معکوس وجود دارد. با افزايش سن هويت دينی کاهش می يابد و بين تحصيلات و هويت دينی و ملی رابطه منفی و معکوس وجود دارد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 742 queries by yektaweb 3568