برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تحليل تطبيقی تاثير مهاجرت در سطح دينداری و اولويت های ارزشی دختران و پسران
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله قربانيان، مهري- قاسمي، وحيد
عنوان فارسی مجله مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش با هدف تحليل تطبيقی اثر مهاجرت در سطح دينداری و اولويت های ارزشی دختران و پسران انجام شده است. جمعيت آماری مورد پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شاهين شهر و خمينی شهر، در سال تحصيلی 1387 می باشند. روش تحقيق نيز از نوع توصيفی، علی مقايسه ای است. نتايج به دست آمده نشان داد که ميانگين های ابعاد دينداری، سطح دينداری و اولويت های ارزشی در بين دو گروه دختر و پسر مهاجر (دانش آموزان شاهين شهر) و دختر و پسر بومی (دانش آموزان خمينی شهر) متفاوت و معنادار است. لذا به نظر می رسد مهاجرت به عنوان يکی از عوامل موثر در سطح و وضعيت دينداری بوده است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.037 seconds with 742 queries by yektaweb 3568