برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تحليل محتوای کتاب های دينی سوم راهنمايی و دبيرستان از منظر پاسخ به نيازهای عاطفی - روانی و اجتماعی دانش آموزان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله منطقي، مرتضي
عنوان فارسی مجله نوآوري هاي آموزشي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار بهار
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۵۲
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کتاب های دينی، نيازهای عاطفی، نيازهای اجتماعی، نيازهای روانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله کتاب های دينی، درصددند تا نظام ارزشی الهی را به مخاطبانشان ارايه کنند، از طرف ديگر نوجوانان و جوانان نه تنها درگير تحولات بلوغ و روند هويت يابی خويش هستند، بلکه در عصری زندگی می کنند که در آن به چالش کشيدن تمامی بنيادها و اصول پيشين، مباح شمرده می شود. همچنين، فضای جهانی شده، روز به روز جوانان را با ارزش های متنوع، متفاوت و گاه متعارضی مواجه می کند که تشويق به انحرافات اجتماعی، بخشی از اين ارزش هاست. بنابراين در جمع بندی اجمالی، انتظار می رود کتاب های دينی همزمان با ارايه دانش شناختی موردنياز (که تبيين کننده اصول زندگی بر مبنای خط مشی های الهی هستند)، اطلاعات لازم را در مورد مهارت ها و آداب زندگی ارايه دهند و مخاطبشان را در زندگی فردی و اجتماعی، در تشخيص راه از بيراهه،‌ ياری رسانند. بر اين اساس، در پژوهش حاضر تحليل محتوای کتاب های دينی سوم راهنمايی و سوم دبيرستان،‌ با عنايت به مولفه های پاسخ به نيازهای اجتماعی و نيازهای عاطفی - روانی دانش آموزان، مورد توجه قرار می گيرد. اين مهم، پس از تهيه مقوله های لازم برای تحليل محتوای کتاب های مزبور در دو بعد پاسخ به نيازهای اجتماعی و پاسخ به نيازهای عاطفی - روانی جوانان، انجام پذيرفت و در نهايت، پس از تحليل های آماری لازم، روشن شد اين کتاب ها، نسبت به مقوله های پيش گفته، کم توجه بوده اند.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3844