برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تأثير کيفيت دلبستگی در معنويت، دينداری و روابط بين فردی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله باقر غباري بناب
عنوان فارسی مجله فصلنامه سلامت روان
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز)
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله تحقيق حاضر با هدف بررسی کيفيت دلبستگی در معنويت و دينداری، و روابط بين فردی در بزرگسالان انجام شده است. بررسی تغيير کيفيت دلبستگی در فرايند روان درمانگری نيز از اهداف عمده اين پروژه بوده است. روش بررسی و مطالعه عبارت از بررسی نظری و تئوريکی و پشتوانه تحقيقاتی گزاره‌های بيان شده در ارتباط بين دلبستگی، معنويت و روابط بين فردی بوده است. نتيجه بررسی نشان داد که اولاً کيفيت دلبستگی در سلامت روانی افراد تأثير می‌گذارد. افرادی با دلبستگی ايمن از لحاظ اضطراب و افسردگی پايين‌تر از گروههای ديگر هستند درثانی افرادی با دلبستگی ايمن احتمال اين که در معنويت و دينداری به پختگی و رشد بالايی برسند زيادتر است. از لحاظ الگوی همسانی تحقيقات نشان می‌دهد که افرادی با دلبستگی ايمن به والدين و افراد خانواده به خدا نيز دلبستگی دارند. اين افراد خدا را در دسترس، اجابت کننده دعا می‌دانند و در سختی‌های زندگی راحت‌تر به او توکل می‌نمايند. همين امر نيز به آنان آرامش روانی می‌دهد و ارتباط آنان را با خدا محکم‌تر می‌کند. افرادی با دلبستگی ايمن به خدا از روش‌های مقابله‌ای بيشتر استفاده می‌کنند و از لحاظ مذهبی درون سو می‌باشند و راحت‌تر می‌توانند به سوالات مهم مذهبی فکر کنند و برای آنها جواب پيدا کنند. نوع دوستی، صله رحم، فداکاری، دستگيری از ديگران در بين افراد ايمن بيشتر از افراد ديگر است . نتيجه بررسی همچنين نشان داد که در فرايند درمانگری امکان تغيير کيفيت دلبستگی وجود دارد و روان درمانگران می‌توانند با رعايت اصول مشخصی در فرايند درمان تغييرات عمده‌ای را در کيفيت دلبستگی ايجاد کنند. فرايند اين تغيير و رعايت اصول در اصل مقاله آورده شده است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 740 queries by yektaweb 3506