برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله قرباني، نيما
عنوان فارسی مجله مقالات و بررسيها
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1383
ماه یا فصل انتشار پاييز و زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۶۹
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله معنويت ازسازه هايی است که کاربرد پربسامد و مبهمی دارد و با دينداری گره خورده است. معنويت در قالب نوعی دينداری تجربه ای و شخصی از دينداری نهادينه با کارکردهای مشخص اجتماعی متمايز می شود. عقلانيت و تجربه گرايی مدرنيسم با تمايز ذاتيات و عرضيات دين و همگام با شکل گيری فردگرايی مدرن مصالحه را در معنويت يافت که نوعی روی آورد تجربه ای، گوهر شناختی، و فردی به دين با ماهيتی روانشناختی است. بر اين اساس صورتبنديهای روانشناختی به لحاظ نظری معنويت را به عنوان يک نظم دهنده وجودی عمل انسانی، صفت شخصيتی، نوعی هوش، و نوعی انگيزش در نظر گرفته اند. در اين مقاله ضمن نقد هر يک از روی آوردها به مفهوم معنويت، الگويی در تحليل مفهوم با تاکيد بر تعامل روح زمان و کارکردهای سازمان روانی انسان ارائه شده است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256