برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی نقش ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای در شکل گيری انواع گرايشات دينی در بين دانشجويان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله اعظم آزاده، منصوره- جدبابايي بهبهاني، زينب
عنوان فارسی مجله نامه علوم اجتماعي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۷۷
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انواع دينداری، ويژگی های ساختاری، عناصر رابطه ای، شبکه روابط اجتماعی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله جامعه شناسان و انديشمندان هر يک بسته به گرايشات فکری خود و با رويکردهای گوناگون به ارايه تيپ های مختلف دينداری پرداخته و رابطه آنها را با متغيرهای فردی و اجتماعی بررسی نموده اند. اين عده بر اين باورند که در عصر جديد برای مطالعه وضعيت دينداری بايد از دو شقی معمول دينداری و بی دينی گذر کرده و به جای آن از انواع متنوع گرايشات دينی صحبت کرد. اما شکل گيری انواع گوناگون دينداری مستلزم مقدماتی است که بررسی ويژگی های ساختاری تنها يکی از آن مقدمات می باشد. عناصر رابطه ای وجه ديگری در تعيين انواع دينداری است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. مقاله حاضر بر آن است که به منظور شناخت شرايط و زمينه های تعيين کننده اين تنوع، به بررسی رابطه ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای با انواع گرايشات دينی پرداخته و در اين رابطه به توضيح نقش هر يک در کنار ديگری بپردازد. جمعيت آماری تحقيق حاضر را دانشجويان شاغل به تحصيل (به دليل مواجهه بيشتر با محيط علمی و مدون) در نيمسال اول 1385-86 در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران تشکيل داده اند. جمعيت نمونه 313 نفر بوده که به روش طبقه بندی متناسب توزيع شده است. تحليل يافته ها نشان داد که هر دو عامل ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای بر گرايش افراد به انواع دينداری موثرند اما نقش عوامل شبکه ای يا عناصر رابطه ای به مراتب چشمگيرتر می باشد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256