برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی آماده سازی مقياس سنجش دين داری برای جمعيت دانشجويی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله خداياري فرد، محمد- غباري بناب، باقر- عابديني، ياسمين- به پژوه، احمد- شكوهي‌ يكتا، محسن- پاك نژاد، محسن- افروز، غلام علي-
عنوان فارسی مجله روانشناسي و علوم تربيتي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1387
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۲۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ساخت مقياس، دين داری، دانشجويان
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله تحقيقات نشان داده اند که دين داری پديده ای مرکب از انواع رفتارها و نگرش هاست. انديشمندان مسلمان نيز به دين، به عنوان پديده ای چند بعدی نگريسته اند. به موازات تحولات نظری در زمينه تبيين دين، يکی از مهم ترين مسايل در مطالعه دين داری، کمبود ابزارهای روا و پايا برای سنجش نگرش دينی است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف ساخت و آماده سازی مقياس سنجش دين داری دانشجويان کشور، تعداد 2182 دانشجو را که در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصيل بودند، با روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای از ميان تمامی دانشجويان دانشگاه های شهر تهران انتخاب و مورد مطالعه قرار داده است. ساخت و آماده سازی مقياس سنجش دين داری دانشجويی، در چهار مرحله (سه مرحله مقدماتی و يک مرحله نهايی) صورت گرفت. نتايج، نشان دهنده روايی ملاکی، روايی تفکيکی و روايی سازه مطلوب اين مقياس است. پايايی مقياس نيز با استفاده از روش بازآزمايی و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی مشاهده شد که دين داری سازه ای پيچيده و چند بعدی است که ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری دارد و شامل رابطه انسان با خداوند، ديگران، خويشتن و جهان هستی است. اين نتايج به دست آمده با نتايج پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته برای تهيه و تدوين مقياس های دينی همخوانی دارد
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781