برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی مولفه های معنای زندگی از منظر اسلام در کتاب های درسی دين و زندگی دوره متوسطه
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله اسدپور، كبري- حسين چاري، مسعود
عنوان فارسی مجله مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۱۲
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معنای زندگی از منظر اسلام، تحليل محتوا، کتاب های دين و زندگی، دوره متوسطه
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در عصر حاضر، بشر به لحاظ روحی و روانی بيش از گذشته مضطرب، افسرده و تنها به نظر می رسد و برای رهايی از اين حالت ها، به راه های گوناگون گريز از متن و واقعيت زندگی متوسل می شود. افزايش آمار خودکشی، طلاق، اعتياد به مواد مخدر، اعتياد به مواد توهم زا، مصرف بالای داروهای آرام بخش و رشد روزافزون خشونت و جرايم، مويد اين مساله است. بهره مندی از امکانات مادی، تمام نيازهای انسان امروز را برطرف نساخته بلکه مشکلات روحی او را بيشتر و پيچيده تر کرده است. پرداختن به «معنای زندگي» يکی از موضوعاتی است که فلسفه ورزی و تامل در آن می تواند اميدبخش باشد. معنای زندگی يکی از مهم ترين موضوعات فلسفی، روان شناختی و دينی است که از چشم اندازهای گوناگون می توان به آن نگريست. دين نگاهی فرا دنيوی به زندگی دارد و انسان را به سوی ارزش هايی والاتر از حيات مادی محض دعوت می کند. راه تحقق و تعميق معنای زندگی نهادينه سازی سازه ها و مولفه ها معنای زندگی است که اين امر تنها از مجرای تعليم و تربيت امکان پذير است. با توجه به اهميت و نقش تعليم و تربيت در معنادار کردن زندگی برای افراد و نقش کليدی کتاب های درسی در انتقال مفاهيم، در اين پژوهش کتاب های دين و زندگی سه پايه در دوره دبيرستان بر اساس مولفه های معنای زندگی از نظر اسلام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. بنابراين هدف از انجام اين پژوهش تحليل محتوای کتاب های دين و زندگی پايه اول، دوم و سوم دبيرستان، به منظور تعيين ضريب درگيری دانش آموزان با محتوا و پرسش های کتب مذکور بوده است. برای اين کار، پس از مشخص کردن مولفه های مورد نظر به عنوان ملاک های تحليل و تعيين پاراگراف های هر درس به عنوان واحد تحليل، بر اساس روش رمی به تحليل محتوای متن و پرسش ها اقدام گرديد. نتايج تحليل حاکی از آن است که ميزان توجه به مولفه های معنای زندگی، در کتاب اول و سوم دبيرستان در حدی پايين تر از متوسط (ضريب درگيری پايين تر از يک) و کتاب دوم دبيرستان در حد بالاتر از متوسط (ضريب درگيری بالاتر از يک) بود.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3855