برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی علم و دين در آرای علوم اجتماعی: از تعارض تا تعامل
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله موحد، مجيد- حميدي زاده، احسان
عنوان فارسی مجله انديشه ديني
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1388
ماه یا فصل انتشار پاييز
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۴۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله علم، دين، علوم اجتماعی، نظريه های کلاسيک جامعه شناختی، نظريه های مدرن جامعه شناختی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله گذر از جامعه سنتی به جامعه نوين و تضعيف جايگاه دين در دوران مدرن، موجب شکل گيری معضلات نظری و اجتماعی در مورد جايگاه دين و رابطه آن با علم شده است. در اين پژوهش با استفاده از يک رويکرد طبقه بندی سه بخشی در رابطه علم و دين (تعارض، تمايز و تعامل)، به بررسی آرای انديشمندان کلاسيک معاصر علوم اجتماعی در باب رابطه، اين دو حوزه معرفتی پرداخته ايم. يافته های پژوهش نشانگر تغيير رهيافت های کلاسيک مبتنی بر تعارض، به سوی رهيافت های مبتنی بر تعامل علم و دين در نظريه های علوم اجتماعی است که به نوعی هم زيستی مسالمت آميز ميان مدرنيته و علم از سويی و دين در يک چارچوب تکثرگرايانه، از سوی ديگر، منجر شده است. اين [رهيافت] خود در بازنگری انديشمندان نسبت به نظريات دنيوی شدن [حايز اهميت] است
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.037 seconds with 748 queries by yektaweb 3600