برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مقايسه تجربی سنجه های دينداری: دلالت های روش شناسانه کاربرد سه سنجه در يک جمعيت
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله سراج زاده ،سيدحسين- پويافر، محمدرضا
عنوان فارسی مجله مجله جامعه شناسي ايران
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1386
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳۷
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دين، سنجه دينداری، مدل گلاک و استارک، مدل بومی دينداری
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله موضوع سنجش دينداری همواره يکی از دغدغه های اساسی پژوهشگران حوزه دين بوده و بر همين اساس پژوهشگران فراوانی تلاش و اهتمام خود را صرف ساختن سنجه های مناسب دينداری کرده اند. هر چند که برخی از سنجه های ساخته شده بيشتر از بقيه مورد استفاده قرار گرفته اند، با وجود اين، هنوز اجماعی درباره مناسبت سنجه ها به وجود نيامده است. پرسشی که نقطه عزيمت اين پژوهش قرار گرفته است، اين بوده که آيا سنجه های متفاوت دينداری ميزان دينداری با ساير متغيرها استفاده از سنجه های متفاوت منجر به نتايج متفاوتی می شود؟ برای بررسی اين موضوع، سه سنجه مشهور دينداری که در پژوهش های ايرانی مورد استفاده قرار گرفته و يا با اين منظور ساخته شده اند (سنجه گلاک و استارک، سنجه شجاعی زند و سنجه خداياری فرد) در يک جمعيت واحد مورد آزمون قرار گرفتند. اين کار به روش پيمايش و با نمونه ای 352 نفره از دانشجويان خوابگاهی دانشگاه سمنان در سال تحصيلی 86-85 انجام شد. يافته های تحقيق نشان داد که اولا، هر سه سنجه از اعتبار و پايايی بالايی برخوردارند. ثانيا، از نظر تعيين سطح دينداری، سنج خداياری فرد سطح دينداری را بالاتر از دو سنجه ديگر نشان می دهد. با اين حال، اين تفاوت چندان قابل ملاحظه نيست و ميزان دينداری نمونه بر حسب هر سه سنجه دينداری در سطح بالايی قرار دارد. ثالثا، از نظر رابطه دينداری با ساير متغيرها، رابطه های به دست آمده برای هر سه سنجه تقريبا يکسان بود. دلالت های اين يافته ها برای پژوهش های آتی به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.47 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256