برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی روش شناسی ساخت يک مقياس اسلامی (معيار مرجع) ويژگی‌ها و محدوديت‌ها
عنوان انگلیسی Methodology of Building an Islamic Scale (Reference Criterion); Features and Limits
نویسندگان مقاله دكتر محمد كاوياني- دكتر محمد باقر كجباف- سيد محمد غروي- دكتر حسين مولوي
عنوان فارسی مجله مطالعات اسلام و روان شناسي
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار بهار و تابستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۷
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش ارائه روش شناسی ساخت آزمون سبک زندگی اسلامی وي‍ژگی‌ها و تفاوت آن با ديگر آزمونها است. سوال اصلی اين است که آيا نحوه ساخت يک آزمون دينی معيار مرجع با آزمون هنجار مرجع يکسان است؟ برای پاسخ دادن عينی تر و روشن ‌تر به اين سوال، روش و مراحل ساخت و ويژگی‌های روانسنجی يک آزمون معيار مرجع (آزمون سبک زندگی تجويزی اسلام) را مورد بحث قرار داديم. در اين پژوهش قدم به قدم ساخت يک آزمون هنجار مرجع را مورد دقت و تامل قرار می‌دهيم تا تفاوتها و تشابه‌ها معلوم شود. در اين پژوهش معلوم شد که نحوه مطالعه علوم دينی، کيفيت استخراج منبع سوالها، نحوه انتخاب کردن آنها و روش بدست آوردن روايی محتوايی از مواردی است که بين آزمونهای روانشناختی موجود که هنجار مرجع است با آزمونهای دينی معيار مرجع تفاوت وجود دارد و گاهی باعث اشتباه محققان می‌شود. مواردی مانند روايی صوری، دقت‌های لازم در اجرا، بدست آوردن پايايی کل آزمون و هر يک از مولفه‌های آن (آلفای کرونباخ)، تحليل عاملی و شناسايی عوامل تشکيل دهنده آزمون، استنباطهای آماری از داده‌های آن، از مواردی است که بين دو نوع آزمون مشترک است و تفاوتی بين دو نوع آزمون وجود ندارد.
چکیده انگلیسی مقاله The object of this research is to present a methodology of building an Islamic test and to verify its features and differences with other tests. The question was: Is the method of constructing a religious test (reference criterion) the same as that of the "reference norm"? In order to provide a concrete and clear answer to this question، I have examined and scrutinized the method as well as the stages of constructing and also the psychometric features of a reference criterion test (Islamic lifestyle test) so that the differences and similarities could be known. It became known in this research that the method of studying religious texts، extracting questions، screening them and the method of obtaining content validity are some of the differences between the two kinds of tests. However، cases like form validity، precision in implementation، reliability test of the entire test and reliability each of the constituents، factors analysis، statistical inferences from the data are some of the similarities between the two tests.
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 742 queries by yektaweb 3568