برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه سلامت روان ، هوش معنوی وافکار ناکارآمد در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله صديقه معلمي ،دكتر نورمحمد بخشاني، دكتر مهوش رقيبي
عنوان فارسی مجله فصلنامه اصول بهداشت رواني
عنوان انگلیسی نشریه
سال انتشار 1389
ماه یا فصل انتشار زمستان
شماره مجله
شماره صفحه (آغاز) ۳
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت روان ، افکارناکارامد ،هوش معنوی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: عوامل مختلفی در سلامت روان نقش دارند .از ديدگاه روانشناسی شناختی –رفتاری افکارناکارامد و از نظر ديدگاههايی که بر معنويت تاکيد دارند هوش معنوی نقش اساسی در سلامت روان دارند . هدف: از اين رو پژوهش حاضر به بررسی رابطه سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارامد در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال تحصيلی 88-87 پرداخته است . روش: نمونه شامل 370 دانشجو بود که دراين ميان 108پسر و255 دختر حضور داشتند. ايزار های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ4 ،پرسشنامه افکار ناکارامد (DAS) و پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوی 24 _ (SISRI)5 بوده است .برای تحليل نتايج از روش همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی به روش ورود مکرر استفاده کرديم. يافته ها: نتايج نشان داد بين هوش معنوی و سلامت روان همبستگی مثبت معنادار(p نتيجه گيری: به نظر ميرسد از طريق کنترل و اصلاح افکارناکارامد ، همچنين از طرفی از طريق پرورش هوش معنوی می توان سلامت روان افراد را بهبود بخشيد.
چکیده انگلیسی مقاله
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3816