[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره شبکه::
اولویت های پژوهشی::
نتایج طرح‌های تحقیقاتی شبکه::
مراکز عضو شبکه::
بانک های اطلاعاتی::
برقراری ارتباط::
عضویت در پایگاه::
تسهیلات پایگاه::
آلبوم تصاویر ::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: اساسنامه ::

  بسمه تعالی

  اساسنامه شبکه تحقیقات

  سلامت روان ایران

  

 

  ماده 1- تعریف :

  شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن به منظورسیاستگذاری ، حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی ، با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود .

  

  شبکه تحقیقات سلامت روان مجموعه‌ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی و خصوصی و سایر مراکز، پژوهشی ، آموزشی، خدماتی وصنعتی مصوب مراجع قانونی ، انجمنهای علمی ، قطبهای علمی کشور و افراد حقیقی و سازمان‌های استفاده کننده از نتایج تحقیقات حوزه‌های مختلف مرتبط با سلامت روان است که با توجه به همراستا بودن ماموریتشان در این مجموعه گرد آمده‌اند.

 

  ماده 2- رسالت (مأموریت):

  ساماندهی، توانمندسازی، هدفمند نمودن ، جهت‌دهی تحقیقات و فناوری در علوم رفتاری، روانپزشکی و روانشناسی مرتبط با سلامت روان و همچنین گسترش همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه مذکور برای انجام ماموریت ویژ ه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری ، تولید علم و توسعه مرزهای دانش در این حوزه و پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول در جهت ارتقاء سلامت روان جامعه

 

  ماده 3- اهداف :

  هدف کلی : توسعه تحقیقات هدفمند در نظام جامع سلامت روان برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز

  اهداف اختصاصی :

  3-1- حل موضوع یا مشکل در نظام سلامت

  3-2- تعیین اولویتهای تحقیقاتی ملی و کلان در راستای ماموریت شبکه

  3-3- هماهنگ و همگرا کردن تحقیقات در حوزه سلامت روان به منظور جلوگیری از موازی کاری و هزینه های اضافی

  3-4- ظرفیت سازی

  3-5- افزایش توان علمی و هم افزایی از طریق ماموریت گرا شدن اعضا از طریق شبکه

  3-6- تقویت روحیه کارگروهی در بین محققین و ذینفعان

  3- 7 - ارتقاء سطح همکاری‎ها بین ذینفعان  

  3- 8 - توسعه ارتباطات داخلی و خارجی، همکاری بین المللی با شبکه های تحقیقاتی جهانی همگرا به ویژه کشور های اسلامی

  3- 9 - ارتقاء سطح کیفی و کمی تحقیقات با توجه به استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع ، امکانات، تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو

  3- 10 - ارتقاء زمینه استفاده از نتایج تحقیقات

  3- 11 - توسعه فرهنگ پژوهش در کاربران

  12-3- استفاده بهینه از منابع ( توجه : در بند 3- 8 - به آن اشاره شده، نیازی به تکرار نیست می تواند حذف شود)

  13-3- دسترسی آسان به اطلاعات( توجه : در بند 3- 8 - به آن اشاره شده، نیازی به تکرار نیست می تواند حذف شود)

  14-3- تقویت ارتباط با صنعت

   

  ماده 4- وظایف شبکه

  4-1-تلاش در جهت عضو گیری فعال و اندیشیدن تمهیداتی جهت مشارکت تمامی ذینفعان اعم از حقوقی و حقیقی

  4-2-رصد علمی وضع موجود بر اساس نقشه جامع علمی کشور و تعیین فاصله علمی ایران از وضع مطلوب

  4-3-براساس سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و پیش بینی راهکار رفع آ ن با پیش بینی شاخصهای لازم در جهت اندازه گیری رفع مشکل (حداقل یک مورد در یک بازه زمانی 5 ساله

  4-4-تعیین ماموریت هر مرکز تحقیقاتی عضو با مشارکت خود آنها

  4-5-پیش بینی اختصاص بودجه به هر مرکز با توجه به ماموریت مربوطه و عملکرد آن

  4-6-هدایت و نظارت بر انجام مهمترین تحقیقات بر اساس لیست اولویتهای تحقیقاتی که شبکه استخراج نموده است

  4-7-تعیین اولویتهای تحقیقاتی در حیطه مورد فعالیت به عنوان راهنمای محققین و دانشجویان

  4-8-اقدام جهت برقراری سیستم فناوری اطلاعات قوی به منظور ارتباط اعضا و بهره برداری آنان از اطلاعات ،

  4-9-برگزاری انتخابات، ایجاد و توسعه بانک های اطلاعات اعضاء ، تجهیزات پزشکی ، طرح ها، مقالات، کتب ، مجلات و ...

  4-10-کمک و همکاری در تهیه دستورالعمل های استاندارد پیشگیری، تشخیص و درمان در حیطه تخصص مربوطه

  4-11-تدوین آیین نامه های داخلی در راستای پیشبرد اهداف

  4-12-تمهیداتی جهت جذب بودجه از فرصتهای موجود

  4-13-جلب همکاریهای درون بخشی و برون بخشی

  4-14-پیش بینی استراتژیهای خاص در خصوص کمک صنعت به شبکه ها

  4-15-همگرا نمودن کلیه امکانات ، تجهیزات ، نیروی انسانی در جهت تحقق ماموریت شبکه

 

  ماده 5- ارکان :

  5-1- هیأت مؤسس

  5-2- مجمع عمومی

  5-3- شورای راهبردی

  5-4- رئیس

  5-5- شورای پژوهشی - آموزشی

  5-6 – دبیر‌خانه

  

  5-1- هیأت مؤسس:

  شامل حداقل7-5 نفر نماینده مراکز و سازمان‌های مرتبط(واحدهای همراستا در ماموریت )، 1 تا 2 نفر نماینده از معاونتهای ذیربط وزارت بهداشت و افراد ذیصلاح حقوقی متقاضی ایجاد شبکه می باشند که توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تأیید می‌گردند. مراکز تحقیقاتی با موافقت قطعی و سازمان‌ها با ماهیت حقوقی مرتبط ( بیش از نصف + 1 باید مراکز تحقیقاتی باشد ) می‌توانند متقاضی ایجاد شبکه تحقیقات گردند.

 

  وظایف هیأت مؤسس:

  5-1-1- تدوین و تصویب اساسنامه در چهارچوب اساسنامه الگو

  5-1-2- عضوگیری اولیه از بین واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب نهادهای ذیصلاح و افراد حقیقی

  5-1-3- برگزاری اولین نشست مجمع عمومی حداکثر سه ماه پس از کسب موافقت اولیه از معاونت تحقیقات و فن آوری

  تبصره 1 :

  هیأت مؤسس پس از برگزاری اولین نشست مجمع عمومی و انتخاب شورای راهبردی منحل خواهد‌شد.

 

  تبصره 2 :

  شبکه ها در عضو گیری اولیه می توانند از دانشگاه ها، واحدهای تحقیقاتی، سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی و انجمنهای علمی که دارای مجوز رسمی فعالیت در حیطه تحقیقات از منابع رسمی و قانونی و یا کلیه اشخاص حقیقی که مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوری هستند، استفاده نمایند .

 

  5-2- مجمع عمومی:

  شامل نمایندگان حداقل 11مراکز و مؤسسات عضو که حداقل دو سوم آنها بایستی از اعضای حقوقی بوده، می‌باشند که جلسات آن حداقل سالی یکبار با حضور معاون تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل و رسمیت می یابد.

  تبصره 3

  اداره شبکه ها باید به صورت دموکراسی و ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و بحث های علمی و پرهیز از تبدیل شبکه ها به ساختاری سازمانی و بوروکراتیک باشد .

 

  تبصره 4

  فراهم نمودن امکان استفاده از توان تمامی اعضای هیات علمی، اعضای بورد و هیات های ممتحنه ، انجمن های علمی و کمیته های مشورتی کشوری و همه ذیفعان مربوطه، در این راستا بایستی طوری برنامه ریزی کرد که رغبت به عضویت درشبکه بسیار بالا و رو به فزونی باشد

 

  وظایف مجمع عمومی :

  5-2-1- انتخاب اعضای شورای راهبردی

  2-2- 5- دریافت پیشنهاد/ تصویب تغییرات اساسنامه (برنامه های راهبردی و آیین نامه های داخلی و تغییرات مربوط به آنها)

  5-2-3- استماع گزارش عملکرد شبکه و تصویب برنامه های سال آینده

  5-2-4- تدوین و تصویب سیاست های کلان شبکه با توجه به رسالت آن

 

  5-3- شورای راهبردی:

  متشکل ازنماینده حداقل 5 مرکز و حداکثر 15 نماینده ( مشروط بر اینکه 3/2 افراد نماینده واحدهای حقوقی باشند)که توسط مجمع عمومی معرفی و به مدت 2 سال و با حکم معاون تحقیقات و فناوری منصوب می شوند و نماینده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به عنوان رابط و بدون حق رای شرکت خواهدکرد .

 

  تبصره 5: در مواردی که تعداد اعضاء شبکه بیش از 15 نفر باشد می توان مؤسسات همگون را به صورت خوشه در نظر گرفت و از هر خوشه یک یا چند نماینده انتخاب نمود به نحوی که شورای راهبردی حداکثر 15 نفر باشد.

 

  وظایف شورای راهبردی:

  5-3-1- تهیه و تدوین برنامه استراتژیک

  5-3-2- تعیین اولویت­های تحقیقاتی در راستای ماموریت اصلی شبکه

  5-3-3- تدوین سیاست­های تأمین منابع مالی و اداری(داخلی و خارجی) در راستای خود اتکایی

  5-3-4- انتخاب و پیشنهاد رئیس شبکه به معاون تحقیقات و فناوری و تعیین وظایف و اختیارات وی و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به رئیس شبکه.

  3-5- 5 - تدوین و تصویب آئین­نامه­ داخلی

  5-3-6 - تعیین ضوابط و انتخاب اعضاء جدید در شبکه (توجه : در اساسنامه الگو قید نشده)

  3-7- 5 - انتخاب اعضاء شورای پژوهشی _ آموزشی

  5-3-8 - تعیین زیر ساخت های لازم جهت پیشبرد اهداف شبکه

  5-3-9- نظارت بر تکمیل وبه روز کردن ورود اطلاعات به بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز شبکه

   

  5-4- رئیس شبکه:

  بالاترین مقام اجرایی شبکه است که به مدت دو سال با پیشنهاد اعضاء شورای راهبردی و تأیید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. رئیس شبکه رئیس شورای راهبردی و مسؤول اجرای مصوبات مجمع عمومی نیز می‌باشد.

  

  وظایف رئیس شبکه:

  5-4- 1 - مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور شبکه

  5-4- 2 - تهیه و تنظیم گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالیانه و ارایه به شورای راهبردی ، مجمع عمومی و معاونت تحقیقات و فناوری

  5-4- 3 - برنامه­ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جذب منابع برای شبکه از محل انجام طرح های تحقیقاتی کلان، کمک ها، هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب آئین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات

  5-4- 4 - تعیین دبیر شبکه و محل دبیرخانه

  5-4- 5 - عقد قرارداد به نمایندگی از شبکه با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه قوانین موجود ( بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مراکز و موسسات)

  6-5-4- ارائه گزارش عملکرد شبکه به معاونت تحقیقات و فناوری و مقام عالی وزارت

 

  5 - 5 - شورای پژوهشی _ آموزشی:

  متشکل از حداقل 5نفر می‌باشد که به پیشنهاد شورای راهبردی و حکم رئیس شبکه به مدت 4 سال منصوب می‌گردند.

  

  وظایف شورای پژوهشی _ آموزشی:

  5- 5 -1- تدوین برنامه­های عملیاتی، پژوهشی آموزشی در قالب سیاست­های شورای راهبردی (این بند اضافه بر اساسنامه الگو می‌باشد)

  5- 5 -2- بررسی و تصویب طرح­های تحقیقاتی دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و سایر فعالیت‌های مرتبط بر اساس اولویت­ها

  5- 5 -3- نظارت و ارزیابی طرح­های مصوب از طریق انتخاب ناظر

 

  ماده5 -6- محل دبیرخانه شبکه

  دبیرخانه شبکه توسط رییس تعیین و در یکی از واحد‌های عضو یا خارج از آن‌ها تشکیل می‌گردد و مسؤول پیگیری کلیه امور اجرایی شبکه می‌باشد.

  ماده 6- نظارت و ارزشیابی

  6-1- ارزشیابی شبکه های تحقیقاتی به صورت سالانه و بر اساس دستورالعمل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد .

  6-2- عملکرد شبکه ها هر ساله مورد ارزیابی قرار گرفته وچنانچه شبکه ای در طی 2 سال متوالی از روند رو به رشد مورد انتظار برخوردار نباشد ، ابتدا حمایت مالی قطع و در گام بعدی نسبت به انحلال شبکه اقدام می شود .

   

  6-3- به منظور ارج نهادن به فعالیت شبکه هایی که از امتیاز بالاتری برخوردارند بعد از ارزشیابی به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت .

 

  ماده 7 : منابع مالی شبکه

  7-1- منابع مالی شبکه می تواند از بودجه واحدها و سازمانهای عضو شبکه ،اعتبارات تخصیصی معاونت تحقیقات و فناوری ، کمک و هدایای اشخاص حقیقی وحقوقی ، درآمدهای حاصله از خدمات شبکه طبق ضوابط قانونی و جذب گرانتهای داخلی و خارجی تامین گردد .

  این دستورالعمل در 7 ماده و5 تبصره در شورای راهبردی و پژوهشی- آموزشی شبکه تحقیقات سلامت روان به تصویب رسید .

دفعات مشاهده: 21792 بار   |   دفعات چاپ: 3352 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 463 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - کاشت مودامنه English site map - Created in 0.18 seconds with 42 queries by YEKTAWEB 4256