[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - فاطمه بهرامی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک dr.f-bahramiedu.ui.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل خانم فاطمه بهرامی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی دكتري
استاديار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
## توصيف مختصر
سوابق تحصيلي:
مقطع كارشناسي - مكان : - دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد-- دانشگاه اصفهان - زمان: 137
2- 1367
كارشناسي ارشد - مكان: - دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي- زمان: 1374
دكترا - مكان: - دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي- زمان: 1381
تخصص يا Ph.D - مكان: - دانشگاه: - زمان:
فوق تخصص - مكان: - دانشگاه: - زمان:

علايق و گرايش تحقيقاتي:

1- مشاوره گروهي
2- نظريات مشاوره
3- خانواده درماني
4- زوج درماني
5- مشاوره شغلي
6- درمانهاي شناختي و فراشناختي
7- اختلالات خلقي

مهمترين پژوهش‌هاي در‌دست اجرا يا پايان‌يافته سال‌هاي اخير:

1- بهرامي، فاطمه (1382). بررسي اثربخشي بحث گروهي بر پيشرفت تحصيلي و روابط اجتماعي دانشجويان. اصفهان: دانشگاه اصفهان. (همكار مجري).
2- بهرامي، فاطمه. (1383). بررسي نگرش كليشه اي جنسيتي زنانه در زنان و مردان و مقايسه اثربخشي شيوه هاي آموزشي بر تغيير نگرش هاي كليشه اي جنسيتي زنانه در زنان و مردان شهر اصفهان. (مجري طرح/ در دست اقدام)
3- بهرامي، فاطمه. (1383). بررسي اثربخشي شيوه هاي رفتاري-فراشناختي بر كاهش خلق افسرده دانشجويان دانشگاه اصفهان. (مجري طرح/ در دست اقدام

مهمترين كتب:

1- بهرامي، فاطمه و نيكيار، حميدرضا.(1383). درمان رفتاري- فراشناختي اختلالات خلقي .اصفهان: انتشارات ماني.
2- جانگسما، ارتوراي. (1381). راهنمايي گام به گام درمان مشكلات رواني بزرگسالان. (ترجمه سيد علي كيميايي، فاطمه بهرامي، خدابخش احمدي، مريم فاتحي‌زاده و محمدرضاعابدي). مشهد آستان قدس رضوي.
3- ارگايل، مايكل. (1382). روانشناسي شادي. (ترجمه حسن پالاهنگ، حميدطاهرنشاط دوست، مسعود گوهري اناركي و فاطمه بهرامي). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي
4- ولز، آدرين. (1383). درمانهاي فراشناختي اختلالات خلقي. (ترجمه فاطمه بهرامي و شيوا رضوان)

مهمترين مقالات پژوهشي سال‌هاي اخير:

1- بهرامي، فاطمه؛ ملكيان، حسين و عابدي، محمدرضا .(1382). بررسي و مقايسه راهكارهاي افزايش مسئوليت پذيري در بين دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان. فصلنامه آموزه. شماره 17 صص 7
2- 66 .
2- بهرامي، فاطمه و عابدي، محمدرضا .(1382). بررسي تنظيم شيوه خودنظم دهي مثبت در افزايش مسئوليت پذيري دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان. مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان. شماره 27. صص 5
2- 41.
3- بهرامي، فاطمه و عابدي، محمدرضا .(1382). بررسي اثربخشي شيوه يادگيري مبتني بر خود بر هوش هيجاني دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان. مجله دانش و پژوهش. شماره 18. صص 1
2- 1
4- بهرامي، فاطمه و اعتمادي، احمد. (1382). بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه رفتاري- فراشناختي در كاهش مانيا و افسردگي بيماران دوقطبي. مجله دانش و پژوهش. شماره 15 . صص 8
8- 18.
5- بهرامي، فاطمه و رشيدي، رضوان. (1382). بررسي و مقايسه اثربخشي روشهاي پرورش خلاقيت به دانش آموزان ابتدايي شهر اصفهان. نمايه پژوهشي آموزش و پرورش استان اصفهان.
6- بهرامي، فاطمه و يزدچي، صفورا. (1382). بررسي عوامل موثر بر پرورش خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان. نمايه پژوهشي آموزش و پرورش استان اصفهان.
7- بهرامي، فاطمه. (1379). بررسي مقايسه اي روشهاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي شهر اصفهان. فصلنامه آموزه، شماره 7 ، صص 4
5- 37.
8- بهرامي، فاطمه. (1379). بررسي عوامل مؤثر بر اضطراب دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان، آئين فرزانگي، ج 5 . صص 21
8- 213.
9- بهرامي، فاطمه(1381). نقش هوش عاطفي در ارتباطات زناشويي. مجله ياس. شماره 3 . صص 2
7- 23. 1
0- بهرامي، فاطمه و عابدي، محمدرضا .(1383). بررسي و مقايسه شيوه هاي آموزش مسئوليت پذيري در دانش آموزان راهنمايي شهر اصفهان. مجله نمايه پژوهش. 1
1- لياقتدار، محمدجواد؛ عابدي، محمدرضا؛ ميرشاه جعفري، سيدابراهيم و بهرامي، فاطمه. (1384). مقايسه ميزان تأثير روش بحث گروهي با روش تدريس سخنراني بر پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي ارتباطي دانشجويان. مجله مطالعات تربيتي و روانشناسي. 1
2- بهرامي، فاطمه. (1384). بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي داراي مشكلات حاد خانوادگي. مجله تازه ها و پژوهشهاي مشاوره. 1
3- سامع، ليلا و بهرامي، فاطمه. (1384). ويژگي هاي شخصيتي در موفقيت شغلي معلم.مجله تازه ها و پژوهشهاي مشاوره.

مشاوره براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا يا بالاتر:

1- پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره به راهنمايي دكترفاطمه بهرامي و مشاوره دكترمحمدرضا عابدي. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
2- فدايي نسب، مژگان. (1383). بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و رضايت شغلي كاركنان اداري و غير اداري جزيره كيش. پايان نامه كارشناسي ارشدمشاوره. به راهنمايي دكتر ايران باغبان و مشاوره دكتر فاطمه بهرامي . اصفهان: دانشگاه اصفهان.
3- كسائي، رحيم. (1383). بررسي اثربخشي مشاوره پردازش اطلاعات بركاهش افراد بدكنشي حرفه اي. پايان نامه كارشناسي ارشد. به راهنمايي دكتر فاطمه بهرامي و مشاوره.
4- شيراني، شهريار.(1383). بررسي عوامل موثربر بلوغ حرفه اي كاركنان صداوسيماي جمهوري اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشدمشاوره. به راهنمايي دكتر فاطمه بهرامي و مشاوره دكترمحمدرضاعابدي.
5- مصحف، هايده. (1383). بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه رفتاري كرومبولتز در نگرش هاي كارآفرينانه. پايان نامه كارشناسي ارشدمشاوره. به راهنمايي دكترمحمدرضاعابدي و مشاوره دكتر فاطمه بهرامي.
6- شماعي زاده، مرضيه. (1383). بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه شناختي- اجتماعي بندورا در نگرش ها و رفتارهاي كارآفرينانه پايان نامه كارشناسي ارشدمشاوره. به راهنمايي دكتر محمدرضاعابدي و مشاوره دكتر فاطمه بهرامي

جوايز و تقدير‌هاي كشوري و جهاني:


سابقه سمت‌هاي آموزشي و اجرايي كليدي دانشگاهي و پژوهشي:

1- مشاور رياست دانشگاه اصفهان در امور بانوان
2- عضو انجمن مشاوره ايران

عضويت در مجامع و نشريات علمي – پژوهشي كشوري و جهاني:

برگشت به صفحه کارنامه علمی
شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - کاشت مودامنه English site map - Created in 0.12 seconds with 57 queries by YEKTAWEB 4256