شبکه تحقیقات سلامت روان- شورای راهبردی
شورای راهبردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضاء شورای راهبردی:

 • جناب آقای دکتر محمد رضا محمدی: رئیس شبکه تحقیقات سلامت روان ایران.
 • سرکارخانم دکتر زهرا هوشیاری: دبیر شبکه تحقیقات سلامت روان ایران.
 • سرکار خانم معصومه شکری: کارشناس شبکه تحقیقات سلامت روان ایران.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات سالامت روان ایران
 • سرکار خانم دکتر آفرین رحیمی موقر، ریاست محترم مرکز ملی مطالعات اعتیاد.
 • جناب آقای دکتر سید وحید شریعت،  ریاست محترم دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان.
 • جناب آقای دکتر ناصر بخت، رئیس محترم مرکز تحقیقات بهداشت روان ایران.
 • جناب آقای کتر کاظم زاده، رئیس محترم مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 • جناب آقای دکتر علی طلایی، رئیس محترم مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 • جناب آقای دکترمحمداحمدپناه،استاد محترم علوم شناختی و روانشناسی بالینی گروه روانپزشکی و رئیس مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواددانشگاه علوم پزشکی همدان.
 • جناب آقای دکترعلی فرهودیان، عضو محترم شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان ایران
 • جناب آقای دکترمحسن روشن پژوه،  عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ایران.
 • جناب آقای دکترعباس مسعود زاده، معاون محترم مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
 • جناب آقای دکتریوسف فکور، نماینده ی محترم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در امور خیرین سلامت.
 • جناب آقای دکتر بهروز دولتشاهی، مدیر محترم گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی.
 • جناب آقای دکتر عزیزالله مجاهد،  مدیر محترم گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
 • جناب آقای دکتر مهدی مشکی، ریاست محترم مرکز تحقیقات وتوسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد.
 • سرکار خانم طیبه دهباشی، مدیر عامل محترم انجمن احباء.
 • جناب آقای دکتر سید کاوه حجت، رئیس محترم مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 • جناب آقای دکتر علی فخاریان، رئیس محترم مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • سرکار خانم دکتر شیوا دولت آبادی، رئیس محترم انجمن روانشناسی ایران.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات سلامت روان:
http://mhrn.net/find.php?item=1.36.13.fa
برگشت به اصل مطلب