برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
ردیف کد عنوان فارسی XML مشاهده
1 213 بررسی رابطه نگرش دينی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری Get XML Data View Profile 413 بار
2 214 ارزيابی سازه‌های آزمون اندازه گيری تدين اسلامی Get XML Data View Profile 447 بار
3 215 تعيين ضوابط، ملاک ها، اعتبار و پايايی پرسشنامه وسواس مذهبی Get XML Data View Profile 700 بار
4 216 بررسی هويت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان شهر اصفهان Get XML Data View Profile 472 بار
5 217 بررسی اعتبار يابی سه مقياس تعهد دينی، ايمان دين و بلوغ دينی Get XML Data View Profile 446 بار
6 218 بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با سبک‌های مقابله مذهبی Get XML Data View Profile 407 بار
7 219 فرم تجديد نظر شده مقياس عمل به باورهای دينی (معبد 2) Get XML Data View Profile 816 بار
8 220 ساخت و هنجاريابی مقياس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان Get XML Data View Profile 394 بار
9 221 بررسی تأثير نگرش مذهبی بر رفتار مذهبی دانش آموزان راهنمايی و متوسطه شهر تهران Get XML Data View Profile 412 بار
10 222 بررسی اعتقادات مذهبی و ميزان اميدواری Get XML Data View Profile 549 بار
11 223 بررسی رابطه بين نگرش دينی، سبک‌های مقابله‌ای و شادکامی Get XML Data View Profile 380 بار
12 224 ساخت مقدماتی آزمون سنجش رفتار مذهبی Get XML Data View Profile 341 بار
13 225 نقش گرايش‌های مذهبی در اتخاذ شيوه‌های مقابله با استرس در سالمندان تهرانی Get XML Data View Profile 357 بار
14 226 بررسی رابطه بين بکارگيری مقابله‌های مذهبی و سلامت روانی Get XML Data View Profile 371 بار
15 227 مطالعه رابطه نماز و اضطراب در دانش‌آموزان دبيرستانی شهر تهران Get XML Data View Profile 376 بار
16 228 بررسی نظرات دانشجويان در مورد تأثير انجام فرائض دين و سلامت بهداشت روان Get XML Data View Profile 427 بار
17 229 بررسی ارتباط جهت‌گيری دينی درونی و برونی با سلامت روان پيراون سه دين زرتشت، مسيح و اسلام Get XML Data View Profile 348 بار
18 230 بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و برخی از رفتارهای بيماران وسواسی Get XML Data View Profile 363 بار
19 231 نقش اعتقاد به مذهب در مقابله با حوادث و داغديدگی Get XML Data View Profile 346 بار
20 232 همبستگی بين آرامش روانی و ارزش‌های مذهبی Get XML Data View Profile 434 بار
21 233 رابطه نحوه بپاداری نماز با اختلال افسردگی اساسی Get XML Data View Profile 418 بار
22 234 بررسی مقدماتی اثر فشار اجتماعی بر گزارش افراد از نگرش مذهبی Get XML Data View Profile 428 بار
23 235 تعريف و تحمل استرس در بين جمعيت‌های مذهبی Get XML Data View Profile 385 بار
24 236 تأثير تلاوت قرآن کريم بر کاهش اضطراب و افسردگی Get XML Data View Profile 438 بار
25 237 بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانش‌آ«وزان سال‌های آخر دبيرستان‌های اسلام شهر Get XML Data View Profile 429 بار
26 238 بررسی جهت‌گيری مذهبی (درونی – برونی) با سلامت روان Get XML Data View Profile 370 بار
27 239 مقايسه راهبردهای مقابله‌ای افراد مذهبی با ساير افراد در شهر اروميه Get XML Data View Profile 358 بار
28 240 بررسی تأثير مداومت بر تلاوت قرآن در مقابله با استرس بين دانشجويان دختر شهرستان «قم» Get XML Data View Profile 369 بار
29 241 رابطه عملکرد خانواده با گرايش های مذهبی نوجوان Get XML Data View Profile 457 بار
30 242 تاثير گروه درمانی شناختی- مذهبی و گروه درمانی در کاهش افسردگی، اضطراب و ميزان عود معتادين خود معرف Get XML Data View Profile 494 بار
31 243 تاثير ايمان در پيشگيری از اعتياد Get XML Data View Profile 397 بار
32 244 گرايش به دين و جلوگيری از روان‌پريشی در ميان سياهان Get XML Data View Profile 373 بار
33 245 نقش دين در بهداشت روانی اطفال و نوجوانان Get XML Data View Profile 343 بار
34 246 بررسی دين از نظر روانشناسی Get XML Data View Profile 390 بار
35 247 مروری بر پژوهشهای روان شناختی در حوزه دين اسلام طی سالهای 77-1370 Get XML Data View Profile 353 بار
36 248 روش شناسی تحقيقات کيفی راه گشای پژوهشهای حوزه دين روان و اخلاق Get XML Data View Profile 368 بار
37 249 نگاهی به روانشناختی به نقش جامعه در قبال تضعيف دين در ميان جوانان Get XML Data View Profile 376 بار
38 250 نقدی بر روشهای تربيت دينی، دين يابی يا دين دهی Get XML Data View Profile 363 بار
39 251 جايگاه عرفان و شناخت به عنوان عامل موثری بر استرس Get XML Data View Profile 365 بار
40 252 مذهب و بهداشت روانی Get XML Data View Profile 375 بار
41 253 نقش مذهب در رضامندی زناشوئی و زندگی خانوادگی Get XML Data View Profile 402 بار
42 254 بررسی نقش مذهب در تجربه و رتبه بندی استرسهای زندگی، افسردگی و اضطراب Get XML Data View Profile 393 بار
43 255 نقش مذهب و رويارويی مذهبی در بهداشت روانی Get XML Data View Profile 406 بار
44 256 روانشناسی و مذهب و آسيب‌شناسی مذهبی Get XML Data View Profile 362 بار
45 257 نقش مذهب وباورهای دينی درپيشگيری ازاعتياد Get XML Data View Profile 378 بار
46 258 نقش مذهب و اعتقادات مذهبی در پيشگيری از اعتياد Get XML Data View Profile 395 بار
47 259 بررسی جاذبه‌ها و دافعه‌ها در اقامه نماز جماعت دبيرستان‌های پسران شهر تهران در سال تحصيلی 77-76 Get XML Data View Profile 356 بار
48 260 بررسی نقش عوامل خانوادگی در شکل‌گيری رفتارهای مذهبی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان مازندران Get XML Data View Profile 347 بار
49 261 مطالعه رابطه نماز و اضطراب در دانش‌آموزان دبيرستانی شهر تهران سال تحصيلی 76-1375 نويسند‌گان: محمد امين جليل وند Get XML Data View Profile 359 بار
صفحه 5 از 5    
5
بعدی
آخرین
 
برگشت به بخش جستجو در مقالات ارایه شده

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.2 seconds with 117 queries by YEKTAWEB 4256