برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
ردیف کد عنوان فارسی XML مشاهده
1 11 ارتباط باورهای اسلامی و بهداشت روانی دانشجويان Get XML Data View Profile 1164 بار
2 12 تأثير گمنامی در تظاهرات مذهبی Get XML Data View Profile 955 بار
3 13 بررسی دانش و نگرش دانشجويان در دعوت مردم به خوبی (امر به معروف) و منع از انجام عمل شيطانی (نهی از منکر) Get XML Data View Profile 967 بار
4 14 حفظ قرآن: تجربه روانشناختی Get XML Data View Profile 923 بار
5 15 رويکرد اسلامی به درمان استرس پس از سانحه: مطالعه موردی دختر مسلمان استراليايی Get XML Data View Profile 983 بار
6 16 هيستريکهای مذهبی: تجارب شخصی مسلمانان هيستريک Get XML Data View Profile 963 بار
7 17 رابطه دين‌داری و روان درستی Get XML Data View Profile 1044 بار
8 18 بررسی نقش تاريخچه و تجارب مذهبی/معنوی در پيشگيری از آسيب‌های رفتاری- اجتماعی دختران جوان Get XML Data View Profile 974 بار
9 19 بررسی رابطه ميزان افسردگی سالمندان مقيم خانه سالمندان با نگرش و عملکردهای دينی آن‌ها (1376) Get XML Data View Profile 979 بار
10 20 بررسی روش‌های مقابله مذهبی، نگرش مذهبی و فعاليت‌های مقابله‌ای در بيماران غيرقابل علاج Get XML Data View Profile 944 بار
11 21 تعيين ميزان نمازخوانی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شيراز در سال 1379 Get XML Data View Profile 977 بار
12 22 بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با افسردگی، اضطراب و فشار روانی در نوجوانان Get XML Data View Profile 986 بار
13 23 بررسی رابطه بين عوامل تنش‌زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در بين دانش‌آموزان دبيرستانی Get XML Data View Profile 1002 بار
14 24 بررسی رابطه اقدام به خودکشی و پای‌بندی مذهبی به نماز در مرکز پزشکی لقمان Get XML Data View Profile 931 بار
15 25 مقايسه ميزان اعتقاد به معاد در بين بيماران مبتلا به اختلال افسرده خويی Get XML Data View Profile 1023 بار
16 26 بررسی مقايسه‌ای به کارگيری مقابله‌های مذهبی در افراد معتاد با افراد غيرمعتاد Get XML Data View Profile 923 بار
17 27 بررسی رابطه سلامت روان و پای‌بندی به تقيدات دينی (نماز) در دانشجويان پزشکی Get XML Data View Profile 998 بار
18 28 بررسی رابطه ميزان پای‌بندی به اعمال عبادی و سبک هويت Get XML Data View Profile 962 بار
19 29 بررسی ميزان افسردگی در دانشجويان حافظ و قرائت کننده قرآن کريم در دانشگاه علوم قرآنی و مقايسه آن با دانشجويان غير حافظ و Get XML Data View Profile 947 بار
20 30 بررسی تأثيرارزش‌های مذهبی در طول مدت درمان بيماران مبتلا به افسردگی اساسی Get XML Data View Profile 1045 بار
21 31 بررسی نقش زيارت در سلامت روانی افراد Get XML Data View Profile 955 بار
22 32 بررسی وضعيت روانی و مذهبی افراد دارای +HIV Get XML Data View Profile 1049 بار
23 33 تأثير نماز به عنوان يکی از ارکان دين مبين اسلام بر سلامت جسمی-روانی نسل جوان Get XML Data View Profile 1179 بار
24 34 آزمون و اعتباريابی مقياس سنجش نگرش‌های دينی جوانان Get XML Data View Profile 955 بار
25 35 مطالعه نقش روزه‌داری درسلامت روانی گروهی از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان Get XML Data View Profile 944 بار
26 36 بررسی تأثير اعتقاد به ارزش‌های مذهبی و جمع گرايی بر خود-کنترلی هيجانی Get XML Data View Profile 953 بار
27 37 بررسی تأثير روزه‌داری در ماه مبارک رمضان بر ارزيابی فرد از سلامت جسمانی-روانی خود Get XML Data View Profile 876 بار
28 38 آيا فعاليت‌های مذهبی می‌توانند از افسردگی، اضطراب و سوء مصرف مواد در دانشجويان پيشگيری نمايد؟ Get XML Data View Profile 951 بار
29 39 بررسی ميزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعاليم بهداشتی اسلام (جسمی، روانی و اجتماعی) Get XML Data View Profile 911 بار
30 40 بررسی متغيرهای مذهبی با ميزان اضطراب و افشردگی در بيماران خود سوزی مرکز سوانح و سوختگی توحيد Get XML Data View Profile 883 بار
31 41 بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش مذهبی در دانشجويان دانشکده پرستاری و مامائی و بهداشت بندرعباس Get XML Data View Profile 957 بار
32 42 بررسی ميزان تأثير نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان Get XML Data View Profile 975 بار
33 43 بررسی تأثير دعا بر درد زايمان در زنان باردار Get XML Data View Profile 951 بار
34 44 بررسی رابطه بين استفاده از دعا در زندگی روزمره و سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان فنی يک مجتمع صنعتی بزرگ در شهر تهران Get XML Data View Profile 972 بار
35 45 بررسی رابطه بين نگرش مذهبی، مهارت‌های مقابله و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد Get XML Data View Profile 1076 بار
36 46 مقابله مذهبی و اضطراب Get XML Data View Profile 956 بار
37 47 رابطه توکل به خدا با اضطراب و صبر و اميدواری در شرايط ناگوار در دانشجويان دانشگاه تهران Get XML Data View Profile 968 بار
38 48 رابطه عفو و گذشت و سلامت روان در والدين کودکان عادی و عقب مانده ذهنی Get XML Data View Profile 966 بار
39 49 بررسی رابطه بين ميزان اضطراب قبل از عمل جراحی و ميزان اعتقادات مذهبی بيماران در بيمارستان الزهرای اصفهان Get XML Data View Profile 1037 بار
40 50 بررسی تأثير روزه‌داری بر وضعيت سلامت روانی Get XML Data View Profile 952 بار
41 51 بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل، 1379 Get XML Data View Profile 1052 بار
42 52 ساخت و اعتباريابی پرسشنامه گرايش به ذکر توحيدی Get XML Data View Profile 893 بار
43 53 مقياس عمل به باورهای دينی (معبد) Get XML Data View Profile 1754 بار
44 54 مقياس الگوهای ارتباطی بين باورهای شناخت شناسی ارزشی با نحوه قضاوت‌های شناختی در دو موقعيت با مراجع علمی ‌مختلف Get XML Data View Profile 868 بار
45 55 بررسی مقايسه ميزان دين‌داری در بين دانشجويان ترم اول و ترم آخر دانشگاه Get XML Data View Profile 1010 بار
46 56 بررسی نقش اعتقادات مذهبی بر آپگار خانواده‌ها در شهرستان اردبيل در سال 1379 Get XML Data View Profile 932 بار
47 57 رابطه حضور در اجتماعات مذهبی با بيماری‌های حاد قلبی Get XML Data View Profile 843 بار
48 58 رابطه نحوه به پاداری نماز با اختلال افسردگی اساسی Get XML Data View Profile 942 بار
49 59 تحقيقی پيرامون ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی Get XML Data View Profile 1206 بار
50 60 بررسی تأثير روزه در سلامت روان و مهارت‌های مقابله (شهرکرد رمضان1421ه. ق) Get XML Data View Profile 931 بار
صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1
 
برگشت به بخش جستجو در مقالات ارایه شده

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مودامنه English site map - Created in 0.17 seconds with 119 queries by YEKTAWEB 4256