برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ارزيابی سازه‌های آزمون اندازه گيری تدين اسلامی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر محمدرضا طالبان
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آزمون تدين اسلامی، مدل گلاک و استارک، صفت مکنون، سازه‌های دين داری.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در اين پژوهش، مدل اندازه گيري« تدين اسلامي»- که بر اساس مدل پنج بندی گلاک و استارک در سنجش دين داری با 25 گويه تدوين شده است- در يک نمونه کشوری شامل 5354 دانش آموز پايه سوم دبيرستان‌های مناطق شهری سراسر کشور که به صورت نمونه برداری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. در اين مدل، دين داری به عنوان يک صفت مکنون مرتبه دوم، مفهوم‌سازی شده بود، که نيکويی برازش آن برای جامعه‌ای که نمونه از آن استخراج شده بود تأييد گرديد. شواهد مربوط به برآورد اعتبار و روايی سنجه‌ها نشان داد که در آزمون مورد ارزيابی دو سازه« اعتقادات ديني» و « مناسک ديني» معتبر ترين و رواترين ابعاد دين داری می‌باشند. ضمناً يافته‌ها حکايت از فقدان اعتبار و روايی سازه« دانش و آگاهی‌های ديني» داشت. به همين جهت نمی‌توان اين بعد را معرف مناسبی برای سنجش دين داری به ويژه در ميان جوانان دانش آموز به حساب آورد. شواهد به دست آمده در خصوص دو سازه « تجربه ديني» و « پيامدهای دين داري» نيز بيشتر بر نابسندگی روش اندازه گيری اين دو بعد آزمون دين داری دلالت داشت که به نظر می‌رسد با افزايش تعداد گويه‌ها صحت اندازه گيری اين دو ساره نيز بيشتر شود.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256