برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی فرم تجديد نظر شده مقياس عمل به باورهای دينی (معبد 2)
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر محمد گلزاری
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آزمون معبد 1، آزمون معبد 2، مقياس باورهای دينی، مقياس سازی.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله آزمون معبد 1 ( فرم 25 سؤالی) که در سال 1379 ساخته شد و در اولين همايش بين المللی نقش دين در بهداشت روان ( 1380) عرضه گرديد، به عنوان يک وسيله معتبر و کارآمد، تاکنون در ده‌ها پژوهش علمی مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی پژوهشگرانی که از آزمون معبد استفاده کرده بودند و نيز اظهار نظر دانشمندان حوزه روان شناسی و دين، سه کاستی مهم را برای اين وسيله مشخص نبود: الف) جامع نبودن يعنی پوشش ندادن به همه رفتارهای مثبت و منفی ديني؛ ب) محدود بودن جامعه آماری به جوانان 15-25 ساله؛ و ج) نداشتن ماده‌هايی برای سنجيدن مقبوليت اجتماعی يا وانمود مثبت. به منظور برطرف کردن اشکالات ياد شده از يک سال پيش مطالعه برای ساختن فرم تجديد نظر شده معبد آغاز شد و با انجام همه مراحل علمی آزمون‌سازی، معبد 2 با 81 ماده که 6 زمينه‌ی عمل به واجبات، دوری از محرمات، عمل به مستحبات، دوری از مکروهات، انجام فعاليت‌های مذهبی و تصميم‌ها و انتخاب‌های مبتنی بر دين را با در نظر گرفتن اعمال رايج در بين مسلمانان معاصر می‌سنجد، ساخته شد. هر ماده آزمون پنج گزينه دارد که از صفر تا چهار نمره گذاری می‌شود. 63 سؤال به طور مستقيم و 18 سؤال به صورت معکوس محاسبه می‌گردد. برای بررسی اعتبار و پايايی آزمون معبد 2 اين آزمون بر روی 750 نفر در گروه‌های سنی 15 تا 50 ساله زن و مرد اجرا گرديد. علاوه بر اين برای به دست آوردن اعتبار وابسته به ملاک ( همزمان)، همراه با آزمون معبد 1 ( 25 سؤالی) و برای به دست آوردن اعتبار سازه همراه با ( پرسشنامه شخصيتی آيزيک و آزمون 90 سؤالی EPQ) و نيز مقايسه نمره‌های 80 نفر زندانی با جرايم عمدتاً منکرات اخلاقی و دانشجويانی که در ماه رجب در مسجد دانشگاه تهران اعتکاف کرده بودند، اجرا گرديد و نتايج با روش تحليل عاملی مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت. نتايج نتايج به دست آمده حاکی از آن بود که پايايی آزمون معبد 2 با روش کرونباخ 97/0؛ دو نيمه کردن 92/0، بازآزمايی 76/0 می‌باشد. علاوه بر اين نتايج اجرای معبد 2 نشان داد، اين آزمون از اعتبار بالايی نيز برخوردار است، به طوری که اعتبار محتوا ( صوری و منطقی) آزمون در حد کاملاً مطلوبی بود. اعتبار همزمان آن با معبد 1 867/0=r برآورد گرديد. به منظور مشخص شدن عوامل اصلی آزمون و نيز تشخيص ماده‌های ضعيف تحليل عوامل و تحليل ماده صورت گرفت که در مقاله به تفصيل شرح داده شده است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.09 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256