برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی اعتقادات مذهبی و ميزان اميدواری
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر حبیب هادیان فرد، خانم عذرا جهانی تابش
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اعتقادات مذهبی دانشجويان، سطح اميدواری، دانشجويان شيراز
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اميدواری يکی از سازه‌های مهم در روان شناسی مثبت گرا است. تحقيقات نشان می‌دهد که عقايد مذهبی تأثير مثبتی بر احساس رضايت از زندگی و سطح اميدواری دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثير عقايد اسلامی بر ميزان اميدواری دانشجويان است. گروه نمونه اين مطالعه شامل 75 دانشجوی دختر و پسر بود که به شيوه تصادفی طبقه‌ای از ميان دانشجويان دانشکده علوم دانشگاه شيراز انتخاب شدند. در اين پژوهش جهت بررسی اعتقادات مذهبی از پرسشنامه معبد ( گلزاری، 1380) و برای مطالعه وضعيت اميدواری دانشجويان از مقياس اميدواری ( اسنايدر، 1991) استفاده شد هر دو پرسشنامه از اعتبار و پايايی قابل قبول برخوردارند. با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t مشخص گرديد اغلب دانشجويان، افرادی مذهبی و اميدوارند؛ و دختران نسبت به پسران مذهبی ترند (t=4.4 p<0.01). ولی در مورد ميزان اميدواری بين دو جنس، و همچنين ميزان اميدواری و اعتقادات مذهبی دانشجويان در سال‌های مختلف تفاوت معناداری پيدا نشد. احتمالاً يکی از دلايل اين امر همگون بودن دانشجويان از نظر عقايد مذهبی است. يافته‌های پژوهش حاضر با يافته‌های قبلی که نشان می‌دهد دانشجويان افرادی مذهبی هستند، همسو است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256