برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ساخت مقدماتی آزمون سنجش رفتار مذهبی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله حسن یعقوبی
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رفتار مذهبی، ويژگی‌های مذهبی، ويژگی‌های غير مذهبی، مقياس افتراق معنايی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر معطوف به ساخت مقدماتی آزمون سنجش رفتار مذهبی است. ابتدا ويژگی‌های مذهبی و غير مذهبی بودن از ديدگاه امامان معصوم (ع) جمع آوری شد و به صورت 58 زوج صفات متقابل در يک مقياس دوقطبی 7 درجه‌ای در قالب مقياس افتراق معنايی درآمد. اين آزمون بين دانشجويان مذهبی ( با نمونه n1=58) و غير مذهبی ( n2=57) در جامعه آماری دانشجويان کارشناسی دانشگاه تربيت معلم آذربايجان بر اساس کليديابی تجربی ملاکی با در نظر گرفتن شاخص‌هايی همچون: ظاهر فرد، حضور يا عدم حضور در نمازهای جماعت، شرکت يا عدم شرکت در مراسم مذهبی، تأييد سه نفر داور در مورد مذهبی و غير مذهبی بودن و... به کار گرفته شد. نتايج حاصل از پاسخ‌های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نمرات همسان حاصل از هر جفت از صفات متقابل، در دو گروه کنار گذاشته شد و صفات متقابلی که افتراق بيشتری را بين دو گروه نشان می‌داد، در آزمون باقی ماند و در نهايت مقياسی با 37 زوج صفات متقابل برای سنجش مذهبی و غير مذهبی بودن به دست آمد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مودامنه English site map - Created in 0.06 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256