برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه بين بکارگيری مقابله‌های مذهبی و سلامت روانی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله هاجر پهلواني، بهروز دولتشاهي، دكتر سيد احمد واعظي
عنوان سمینار همايش نقش دين در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن اجتماعات مركز آموزشي و درماني حضرت رسول اكرم (ص)
زمان برگزاری سمینار 27-24 آذر 1376
سازمان برگزار کننده سمینار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، معاونت پژوهشي دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه بين بکارگيری مقابله‌های مذهبی و سلامت روانی است. برای انجام اين پژوهش، ابتدا با استناد به منابع اصيل اسلامی «پرسشنامه مقابله مذهبي» تهيه گرديد و سپس اعتبار و پايايی آن طی يک بررسی مقدماتی مورد بررسی قرار گرفت. در اين بررسی 30 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی ايران (15 زن و 15 مرد) که بطور قضاوتی انتخاب شده بودند توسط پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه مقابله مذهبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج نشان داد که رابطه معنی‌دار منفی بين بکارگيری مقابله‌های مذهبی و سلامت روانی وجود دارد. يعنی افرادی که از مقابله‌های مذهبی بيشتر استفاده می‌کنند از سلامت روانی بهتری برخوردارند و افرادی که از اين نوع مقابله‌ها کمتر استفاده می‌کنند، سلامت روانی پايين‌تری دارند. افزون بر آن آزمون فرضيه‌های اين پژوهش نشان داد که بين زنان و مردان دانشجو در بکارگيری مقابله‌های مذهبی تقاوت معنی‌داری وجود ندارد. اما بين دانشجويان پزشکی و دانشجويان کارشناسی و پايين‌تر از نظر ميزان بکارگيری مقابله‌های مذهبی تفاوت معنی‌داری مشاهده گرديد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256