برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ارتباط جهت‌گيری دينی درونی و برونی با سلامت روان پيراون سه دين زرتشت، مسيح و اسلام
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله ولي ا... رمضاني
عنوان سمینار همايش نقش دين در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن اجتماعات مركز آموزشي و درماني حضرت رسول اكرم (ص)
زمان برگزاری سمینار 27-24 آذر 1376
سازمان برگزار کننده سمینار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، معاونت پژوهشي دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اساسی‌ترين مسأله در شخصيت انسان سالم، تعهد دينی و مذهبی است. کوئينگ معتقد است دينداری درونی (قلبی) در هنگام اضطراب و افسردگی به کمک وی می‌شتابد. بنابر اين بجاست تا روانشناسی دينی، ضمن تحليل اين ارتباط، جهت درونی کردن دين برای ارتقاء سلامت روان، بکوشد. از نظر بنيادی، اهميت اين پژوهش در تشخيص واقعی ميزان سلامت روان با سوگيری دينی است و از نظر کاربردی، پشتوانه‌ای است برای درونی کردن دين. سوگيری دينی يعنی منصف بودن به دين. اگر فرد در تمام حالات عامل به ايدئولوژی‌ها و مناسک دين خود باشد، درونی است؛ و اگر تنها در ظاهر و به نام اکتفا نمايد، ولی به آن اصول و باورها عمل ننمايد، برونی است. سازمان جهانی بهداشت، سلامت روان را عبارت از قابليت موزون و ارتباط هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردی و اجتماعی و حل مشکلات و تمايلات شخصی را به طور منطقی و مناسب می‌داند. هدف اين بررسی يافتن ارتباط بين سوگيری دينی (دينداری) با سلامت روانی است. اين بررسی با استفاده از مقياس جهت‌گيری دينی آلپورت و آزمون SCL-90-R بر روی 500 نفر زرتشتی، مسيحی و مسلمان انجام شده است. برای آزمون فرضيه‌های هشت‌گانه پژوهش از ضريب همبستگی پيرسون تحليل واريانس يک متغيره و دو متغيره و آزمون شفه استفاده شده است. نتايج نشان داد که بين سوگيری دينی درونی و برونی و سلامت روان در پيروان هر سه دين رابطه وجود دارد. يعنی هر چه ملاک جی. اس. آی. در آزمون SCL-90-R کم می‌شود، نمره مقياس سوگيری دينی بالا می‌رود. و هر چه نمره سوگيری پائين می‌آيد سلامت روانی بالا می‌رود. به بيان ديگر هر چه فرد در دينداری خود عميق‌تر و درونی‌تر باشد، از شخصيت سالم‌تری برخوردار خواهد بود.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256