برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه نحوه بپاداری نماز با اختلال افسردگی اساسی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله سيد غفور موسوي، امرا... ابراهيمي، حسين شيخ سجاديه، حجت‌ا... رحيمي، محمد فرهم
عنوان سمینار همايش نقش دين در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن اجتماعات مركز آموزشي و درماني حضرت رسول اكرم (ص)
زمان برگزاری سمینار 27-24 آذر 1376
سازمان برگزار کننده سمینار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، معاونت پژوهشي دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله از نظر آسيب‌شناسی عوامل روانی – زيستی – اجتماعی نقش مهمی در اختلا‌ل‌های روانی دارند در رابطه با عوامل زيستی تحقيقات فراوانی صورت گرفته و نتايج مفيدی به دست آمده است ولی در مورد عوامل روانی و اجتماعی پژوهش‌های کمتری انجام شده است. نظريات شناختی و شناختی – رفتاری سهم مهمی در عوامل روانی مؤثر در ايجاد اختلال افسردگی دارند. در اين رابطه نگرش‌های جهان‌بينانه انسان و احساسات و رفتارهای نشأت گرفته از آن به نظر می‌رسد نقش مهمی را داشته باشد. با توجه به شيوع زياد اختلال افسردگی اساسی و نابسامانی‌هايی که در رفتار و عمل ايجاد می‌کند انجام پژوهش‌های بيشتری در اين رابطه ضروری است. از طرفی حضور نماز در زندگی مسلمانان به عنوان ستون دين بر ضرورت بررسی رابطه بين اين دو تأکيد دارد. براساس جهان‌بينی اسلامی نماز به عنوان ذکر خداوند است و باعث آرامش دل‌ها می‌شود. در اين پژوهش کوشيديم تا به اين سؤال پاسخ دهيم که آيا ارتباطی بين ابتلا به اختلال افسردگی اساسی و نحوه بپاداری نماز در شش ماه قبل از ابتلا به اين بيماری وجود دارد؟ اين تحقيق بصورت بالينی برروی بيماران مراجعه‌کننده به کلينيک بيمارستان خورشيد (1375) انجام شد. بدين ترتيب که با تهيه پرسشنامه‌ای در مورد نحوه بپاداری نماز و پرکردن آن در مورد يکصد بيمار مبتلا و مقايسه آن با يکصد نفر از افراد غيربيماری که از ميان همراهان بيمار و غالباً از افراد هم خانواده بيمار بودند بررسی انجام شد. نتايج اين پژوهش که با استفاده از آزمون آماری خی دو و آزمون t مورد تحليل قرار گرفت نشان‌دهنده وجود رابطه معنی‌دار بين نحوه بپاداری نماز در 6 ماه قبل از ابتلاء به اختلال افسردگی اساسی با ابتلاء به اين بيماری بود.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.09 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256