برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی مقدماتی اثر فشار اجتماعی بر گزارش افراد از نگرش مذهبی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله ربابه نوري قاسم‌آبادي، دكتر جعفر بوالهري
عنوان سمینار همايش نقش دين در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن اجتماعات مركز آموزشي و درماني حضرت رسول اكرم (ص)
زمان برگزاری سمینار 27-24 آذر 1376
سازمان برگزار کننده سمینار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، معاونت پژوهشي دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله داشتن باور مذهبی و پيروی از آن نياز انسان در جهان هستی است. اين نياز در همه دوران‌ها و در همه جوامع مطرح بوده است (ساچمن و ماتيوز، 1988). نقش مذهب در رابطه با بهداشت و شفا از سده‌های بسيار دور شناخته شده بود اما پژوهش چندانی در آن زمينه صورت نگرفته بود. اخيراً پژوهش‌هايی در مورد اثر مذهب بر سلامت روان، سازگاری، رويارويی با استرس‌های زندگی، ‌مشکلات ناشی از سوگ و بيماری سرطان، مشکلات سالمندی، مرگ و موارد ديگر صورت گرفته است. اين گونه پژوهش‌ها در ايران به ندرت صورت گرفته و مانع اصلی آن در دست نبودن يک ابزار برای سنجش ميزان مذهبی بودن افراد است. گلريز (1353) با آماده کردن نخستين نگرش‌سنج مذهب به زبان فارسی کمک بزرگی در اين راه نمود، اما مشکل مهم در استفاده از اين وسيله تأثير هنجارهای گروهی و ارزش‌های حاکم، جامعه اسلامی امروز کشور ماست که ارزيابی نگرش‌های افراد را در زمينه مذهبی بودن ايشان تحت تأثير قرار می‌دهد (کرچ و کرچفيلد، 1374)، پژوهش حاضر در دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روانی به منظور بررسی مقدماتی اين موضوع اجرا شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزيابی قابليت کاربرد آزمون نگرش‌سنج مذهب گلريز و بررسی اثرفشار اجتماعی برگزارش افراد از نگرش مذهبی می‌باشد. در اين بررسی 60 نفر از دانش‌آموزان 17 ساله تهرانی (30 دختر، 30 پسر) به اين نگرش‌سنج پاسخ دادند. در اين پژوهش از 30 نفر پاسخگو خواسته شد که نام خود را بر پرسشنامه بنويسند (گروه دارای فشار اجتماعی)، نيمی ديگر نظرات خود را بدون نوشتن نام ابراز داشتند (بدون فشار اجتماعی). نوشتن نام می‌توانست مانع از ابراز راحت نظرات مذهبی افراد باشد. تحليل واريانس در تمامی يافته‌های پژوهش تفاوت معنی‌داری را بين دو گروه دارای فشار اجتماعی و فاقد فشار اجتماعی و نيز بين دختران و پسران و رشته‌های تجربی و ادبی نشان نداد. اين يافته گرچه قابل اجرا بودن آزمون را نشان داد اما تأييد يافته‌های اصلی نبود. اين نتايج ممکن است به دليل ضعف در نمونه‌گيری و شرايط سنی ويژه آزمودنی‌ها باشد. گفتنی است در تحليل يک به يک پرسش‌ها بين دو گروه، در ده پرسش تفاوت معنی‌داری بين دو گروه به دست آمد. به همين دليل پيشنهاد شده است کاربرد اين آزمون به مصاحبه پژوهشی و اجرای گروهی محدود شود. بررسی بيشتر و معتبرتر آزمون نيز پيشنهاد گرديده است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256