برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی تعريف و تحمل استرس در بين جمعيت‌های مذهبی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دكتر عبدالوهاب وهاب زاده، دكتر ايوب مالك و دكتر مليحه خراساني
عنوان سمینار همايش نقش دين در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن اجتماعات مركز آموزشي و درماني حضرت رسول اكرم (ص)
زمان برگزاری سمینار 27-24 آذر 1376
سازمان برگزار کننده سمینار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، معاونت پژوهشي دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله بررسی‌های انجام شده در دهه کنونی نشان می‌دهد که وراثت اگر چه زمينه بيماری‌های جسم و روان را تشکيل می‌دهد اما استرس نقش مهمی در شروع بيماری‌های عمده روانی ايفا می‌کند (وهاب‌زاده و همکاران، 1994؛ وهاب‌زاده و همکاران، 1995). استرس از طريق تغيير پلاستيسيته در سيستم‌های ميانجی شيميايی و ايجاد و يا حذف مدارهای عصبی در حوزه‌های نورونی سطوح مختلف مغز، خصوصاً دستگاه ليمبيک، منجر به تغيير رفتار فيزيولوژيک به پاتولوژيک می‌گردد. با اينحال به نظر می‌رسد،‌گذشته از عامل زمينه‌ای وراثت، عوامل ديگری چون زمينه فرهنگی، مذهبی، تاريخی و جغرافيايی در اين روند مؤثر باشد (گيلگن و گيلگن، 1987). از اين رو لازم است تأثيرات اين عوامل در تعريف و تحمل استرس که آغازگر تغيير پاتولوژيک است نيز بررسی گردد. مطالعه حاضر به نقش اعتقادات مذهبی در تعريف و تحمل استرس می‌پردازد. در هنگام تنظيم پرسشنامه‌ها، تفکيک خانواده‌ها و يا افراد مذهبی از غير مذهبی کاری دشوار و گاهی مغاير با اخلاق پزشکی است. شايد يک راه حل برای اين معضل انتخاب جمعيت‌ها با زمينه مذهبی باشد. در مطالعه حاضر جمعيت‌های آماری شهر اردبيل انتخاب و با استفاده از تست پيکل، تعريف و تحمل وقايع استرس‌زای زندگی مورد بررسی قرار گرفت. اين شهر از ديرباز (حداقل از دوران صفويه تا کنون) بعنوان شهر مذهبی مطرح بوده است. ميزان وجوهات مذهبی از قبيل خمس، زکات و سهم امام مدارک قابل قبولی دال بر اين مدعا ارائه می‌کند. نتايج اين بررسی نشان می‌دهد که خيانت همسر در اين جمعيت‌ها بالاترين رتبه را (60/18) نسبت به ساير وقايع استرس‌زای زندگی دارد. اين نتايج اختلاف معنی‌داری با نتايج بررسی‌های مشابه در ايران و کشورهای غربی نشان می‌دهد. اين بررسی‌ها مرگ فرزند را (33/19 و 44/19) استرس‌زاترين واقعه زندگی معرفی کرده‌اند. نتايج مطالعه حاضر گويای آن است که اعتقادات مذهبی در تعريف و تحمل استرس مؤثر است و در برنامه‌ريزی‌های بهداشت روانی، لازم است تأثيرات اين عامل در نظر گرفته شود.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.15 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256