برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه اقدام به خودکشی و پای‌بندی مذهبی به نماز در مرکز پزشکی لقمان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر سید عبدالمجید بحرینیان، دکتر رضا ایلخانی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فوريت‌ها، معضل روانی، خودکشی، پای بند به نماز
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله خودکشی يکی از فوريت‌های روان پزشکی است که در جامعه امروز به عنوان يک معضل روانی- اجتماعی قابل پيشگيری شناخته شده است. نقش مذهب نيز از ساليان پيش در پيشگيری از خودکشی شناخته شده است. دراين مطالعه که يک پژوهش توصيفی است رابطه اقدام به خودکشی و پای‌بندی به نماز در گروهی از افراد مورد بررسی قرار گرفته است. يک صد نفر از افرادی که در مرداد و شهريور 1377با استفاده از سموم مختلف اقدام به خودکشی کرده و سپس به بيمارستان لقمان انتقال داده شده بودند با استفاده از روش مصاحبه غير سازمان يافته و پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. والدين اين افراد نيز جداگانه مورد مصاحبه قرار گرفتند. دامنه سنی افراد مورد مطالعه 30-16 سال و همگی مجرد و از جنس مذکر بودند. مصاحبه گر يک نفر بود و زمان مصاحبه پس از اقدامات پزشکی انجام شده برای نجات بيمار و کسب بهبودی نسبی بيماران بود و همه بيماران به دور از همراهان، مصاحبه می‌شدند. يافته‌ها نشان داد که 94% افراد اقدام‌کننده به خودکشی اصلًانماز نمی‌خواندند، يا به ندرت و يا گه گاه نماز يوميه می‌خواندند و تنها 6% از اين افراد مرتباً نماز می‌خواندند و در 19% ديگر تنها يکی از والدين آن‌ها پای بند به نماز بود. نتايج نشان داد که اقدام به خودکشی، بستگی منفی شديدی با پای‌بندی به نماز دارد و سهل انگاری نسبت به نماز، از راه‌های مختلف، می‌تواند زمينه ساز ايجاد عوامل وابسته به خودکشی گردد. ساير عوامل مرتبط با خودکشی، نوع سموم، و اطلاعات بيشتر در اين زمينه ارائه خواهدشد. همچنين محدوديت‌های اين مطالعه نيز مطرح می‌گردد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256