برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مطالعه رابطه نماز و اضطراب در دانش‌آموزان دبيرستانی شهر تهران سال تحصيلی 76-1375 نويسند‌گان: محمد امين جليل وند
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله
عنوان سمینار تحقیقات در آموزش و پرورش
مکان برگزاری سمینار
زمان برگزاری سمینار 1376
سازمان برگزار کننده سمینار مرکز تحقیقات وزارت آموزش وپرورش
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله نمونه آماری پژوهش را 501 دانش‌آموز (229 پسر، 272 دختر) سال دوم و سوم متوسطه شهر تهران تشکيل می‌دهد. آزمودنی‌ها با روش نمونه‌گيری تصادفی طبقه‌ای گزينش شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اضطراب کتل و پرسشنامه سنجش ميزان پای‌بندی عملی به تقيدات مذهبی(نماز) بوده است. هدف پژوهش: مطالعه رابطه نماز و اضطراب در دانش‌آموزان دبيرستانی شهر تهران سال تحصيلی 76-1375 است. نتايج تحقيق نشان داد: 1- ميان نماز و اضطراب رابطه معکوس معنی‌داری وجود دارد يعنی اشخاص نماز خوان به طور معنادار از اضطراب کمتری رنج می‌برند. 2- جنسيت افراد با ميزان نماز خواندن آن‌ها ارتباطی ندارد يعنی گرايش به نماز خوانی در هر دو جنس پراکندگی نسبتاً همسانی را دارد. 3- درصد اضطراب دخترها با پسرها متفاوت است.دخترها از طراز اضطراب بيشتری در مقايسه با پسرها در رنجند. 4- ميان طبقه اجتماعی – اقتصادی اشخاص و ميزان پای‌بندی عملی آن‌ها به تقيدات دينی (نماز) تفاوتی وجود ندارد و گرايش به نماز در همه سطوح اجتماعی – اقتصادی يکسان است. 5- ميان طبقه اجتماعی اقتصادی اشخاص و طراز اضطراب آن‌ها تفاوتی وجود ندارد و اين متغير نقشی در ميزان اضطراب اشخاص ندارد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256