برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ميزان افسردگی در دانشجويان حافظ و قرائت کننده قرآن کريم در دانشگاه علوم قرآنی و مقايسه آن با دانشجويان غير حافظ و
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله شهربانو جهان میری، ژیلا حاجی پوران، دکتر ایرج هاشم زاده
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، اختلال روانی، جمعيت شناختی، حافظ قرآن
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سلامت جسمی، روانی و اجتماعی لازمه رشد و شکوفائی انسان‌ها می‌باشد. بدين منظور ايجاد و حفظ سلامت جسم و انديشه، توانائی مقابله با مشکلات روزمره زندگی، توانائی ايجاد روابط سالم و صميمانه با همنوعان و داشتن زندگی هدف‌دار و پر ثمر از اهميت زيادی برخوردار است. اما هر عاملی که بتواند بهداشت روانی را تهديد کند باعث بروز اختلالات روانی می‌گردد. يکی از اختلالات روانی افسردگی می‌باشد. ترن هولمز (1998) می‌نويسد: داشتن اعتقادات مذهبی در کاهش بروز اختلالات روانی مؤثر است. لذا به منظور بررسی ميزان افسردگی در دانشجويان حافظ و قرائت کننده قرآن کريم در دانشکده علوم قرآنی و مقايسه آن با دانشجويان غير حافظ و غير قرائت کننده در قرآن کريم در دانشکده ادبيات و علوم انسانی 722 نفر دانشجو انتخاب شدند که 268 نفر به علت نداشتن شرايط شرکت در پژوهش از مطالعه حذف گرديدند و 454 نفر باقی مانده که از آن ميان 154 نفر از دانشجويان دانشکده علوم قرآنی به عنوان گروه آزمايش و 268 نفر از دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انسانی به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ای حاوی دو بخش بود که بخش اول پرسشنامه به سئوالات جمعيت شناختی اختصاص داشته و بخش دوم حاوی 21 سؤال مربوط به پرسشنامه افسردگی بک بوده است داده‌های جمع آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری غير پارامتری «من ويتني» و «مجذور کاي» و همبستگی اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند نتايج مطالعه حاکی از آن است که بين ميزان افسردگی در گروه آزمايش و گروه کنترل اختلاف معنی‌دار مشاهده شده است. اما از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بين ميزان افسردگی در گروه حافظين و قرائت کنندگان قرآن کريم به دست نيامده است. همچنين نتايج يافته‌ها نشان داد که افرادی که حافظ يا قرائت کننده قرآن کريم بودند کمتر از افرادی که نه حافظ و نه قرائت کننده قرآن کريم بودند از افسردگی رنج می‌بردند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256