برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ميزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعاليم بهداشتی اسلام (جسمی، روانی و اجتماعی)
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله آسیه سلحشوریان فرد، هدی احمری طهرانی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فيض خدادادی، نگرش مثبت، آگاهی ضعيف، پژوهش زمينه‌ای، تعاليم بهداشتی اسلام
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بارداری و شيردهی فيضی است خدادادی که يکی از لذت بخش ترين دوران‌های زندگی يک زن محسوب می‌گردد. در اين ميان آئين حيات بخش اسلام، دستورات و توصيه‌های ارزش مندی برای زنان باردار و شيرده، به جهت داشتن نسلی سالم با تمام ابعادجسمی، روانی و اجتماعی صادر نموده است. هدف: تعيين ميزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعاليم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شيردهی. نوع پژوهش: اين پژوهش از نوع زمينه‌ای بود. داده‌ها از طريق خود گزارش دهی توسط پرسشنامه‌ای طی 25 روز از ساعت 8 الی 12 ظهر با مراجعه به محيط پژوهش جمع‌آوری شد. پرسشنامه، ضمن آموزش نحوه تکميل در اختيار واحدها قرار گرفت و پس از تکميل، همان روز جمع آوری گشت. نمونه پژوهش: 300زن باردار از جامعه پژوهش به روش نمونه‌گيری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. محيط پژوهش: واحدهای مراقبت بارداری 6 مرکز منتخب از مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران، شهر تهران می‌باشد. نتايج: نمونه‌های مورد پژوهش از نظر سطح آگاهی نسبت به تعاليم بهداشتی اسلام در دوران بارداری، 6/20 درصد در طبقه خوب، 7/64 درصد در طبقه متوسط و 7 /14 درصد در طبقه ضعيف قرار گرفتند. در مورد ميزان آگاهی نسبت به تعاليم بهداشتی اسلام در دوران شيردهی، 3/6 درصد از واحدهای مورد پژوهش از آگاهی خوب، 77 درصد از آگاهی متوسط و7 /16 درصد از آگاهی ضعيف برخوردار بودند. از نظر نوع نگرش3/68 درصد واحدها از نگرش مثبت و 7/31 درصد از نگرش منفی نسبت به تعاليم بهداشتی اسلام در دوران بارداری برخوردار بودند. در ارتباط با نوع نگرش نسبت به تعاليم بهداشتی اسلام در دوران شيردهی، 64 درصد واحدها دارای نگرش مثبت و 36 درصد دارای نگرش منفی بودند. در ضمن هيچ ارتباطی بين آگاهی و نگرش زنان باردارنسبت به تعاليم بهداشتی اسلام چه در دوران بارداری و چه در دوران شيردهی ديده نشد. بحث: اکثريت واحدهای مورد پژوهش نسبت به تعاليم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شيردهی از آگاهی متوسطی برخوردار بودند و بيش از60 درصد واحدها نگرش مثبتی نسبت به اين تعاليم داشتند. بر همين اساس پيشنهاد شده است که با نشر جزوه، مجله، کتاب و همين طور اطلاع رسانی توسط رسانه‌های گروهی، برگزاری و بهره‌گيری از کلاس‌های آموزش خانواده در اين زمينه، از اين تعاليم ارزشمند جهت ارتقاء سطح آگاهی زنان بهره گرفته شود. انجام چنين پژوهشی با ابعاد وسيع‌تر بر روی گروه‌های مختلف جامعه، همچنين تأثير اين تعاليم بر جوانب مختلف زندگی برای پژوهشگرانی که علاقه مند به تحقيق هستند پيشنهاد می‌شود.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256