برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی متغيرهای مذهبی با ميزان اضطراب و افشردگی در بيماران خود سوزی مرکز سوانح و سوختگی توحيد
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله فریده سلیمانی، دکتر میترا حکیم شوشتری
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گناه کبيره، خودسوزی، اضطراب، افسردگی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله شيوع روز افزون خودکشی و قصد خودکشی در اجتماعات بشری کاملاً محسوس است. اين عارضه نه تنها، ضايعه‌ای است که بر پيکر نيروهای انسانی يک جامعه وارد می‌شود، بلکه ذهن آدمی ‌را به نقش اعتقادات مذهبی در پيشگيری از اين مسئله معطوف می‌دارد. چنان چه در دين اسلام خودکشی و ديگر کشی به طور اکيد نهی شده و ارتکاب آن از گناهان کبيره محسوب می‌شود (دستغيب، 1361). در کتاب آسمانی قرآن کريم در سوره‌های انعام آيه153، بنی اسرائيل آيه 35، نساء آيه 33 و 93، خودکشی مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفته است (عليمحمدی، 1372). پژوهش حاضر از نوع توصيفی مقايسه‌ای است که به منظور بررسی رابطه بين اعتقادات مذهبی با ميزان اضطراب و افسردگی در بيماران خودسوزی انجام شده است: در اين بررسي120 مرد16-40ساله مورد مطالعه قرار گرفتند. 40-1 نفر بيماران خودسوزي 40-2 نفر بيماران رواني 40-3 نفر گروه کنترل در اين تحقيق از تست اضطراب کتل، تست افسردگی بک، پرسشنامه اعتقادات مذهبی و اطلاعات دموگرافيک استفاده شده است. کنترل عوامل مداخله گر براساس مشابه‌سازی در سه گروه بوده است. يافته هانشان می‌دهد که بين ميزان نمرات آزمودنی هادر سه گروه مذکور اختلاف معناداری در سطح بالای 99% ديده شده است. به طوری که مطابق پيش بينی به عمل آمده گروهی که اقدام به خودسوزی نموده‌اند، در اعتقادات مذهبی نمراتی کمتر و در آزمون‌های کتل و بک نمرات بالاتری را نسبت به ساير گروه‌ها به دست آورده‌اند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256