برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مقياس عمل به باورهای دينی (معبد)
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر محمود گلزاری
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آزمون معبد، باورهای دينی، آزمونEPQ، پرسشنامه SCL-90، چک ليستNHC
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله آزمون معبد دارای 25 ماده است که عمل به باورهای دينی را اندازه می‌گيرد. مواد آزمون در چهار حوزه عمل به واجبات عمل به مستحبات، فعاليت‌های مذهبی (عضويت در گروه‌های مذهبی و.. . ) و در نظر گرفتن مذهب در تصميم گيری‌ها و انتخاب‌های زندگی قرار دارد. سؤالات آزمون با توجه به رفتارهای دينی رايج در جوانان متدين به اسلام انتخاب شده است. هر سؤال پنج گزينه دارد که از صفر تا چهار نمره‌گذاری می‌شود. بدين ترتيب کمترين نمره کل صفر به معنی عمل نکردن به هيچ يک از باورهای دينی و بيشترين نمره صد (100) نشان دهنده عمل به همه باورهای دينی به حساب می‌آيد. آزمون معبد با 894 دانشجو (621 دختر و 273پسر) و53 جوان زندانی (25دختر و 28پسر) جمعاً 947 نفراجرا شده است. برای بدست آوردن ويژگی‌های روان سنجی آزمون و نيز رابطه عمل به باورهای دينی با ويژگی‌های شخصيت و سلامت روان، فرم 90 سؤالی آزمون EPQ، پرسشنامه SCL-90 و چک ليست بهداشت روانی MHC (پرآمووکومار، 1992) نيز با مطالعه آزمون معبد به آزمودنی‌ها داده شده است. نتايج: الف) ويژگی‌های روان سنجي - پايايی (Reliability) * از طريق باز آزمايی (Retest) 76% * از طريق دو نيمه کردن (Split) 91% ضريب α کرونباخ 94% - اعتبار (Validity) آزمون دارای اعتبار محتوا (صوری و منطقی) بالاست، اعتبار وابسته به ملاک آن از طريق مقايسه افراد مذهبی و غير مذهبی (دسته‌بندی همسالان، دسته‌بندی مربيان و تفاوت نمره‌های رندانيان با جوانان مذهبی) با ضريب اعتبار 84%-78% و اعتبار سازه (تفاوت ويژگی‌های شخصيتی در آزمونEPQ با توجه به پژوهش‌های انجام شده در اين زمينه (P<0. 001) به دست آمده است. ب) رابطه‌های زير با اجرای آزمون معبد و سه آزمون SCL-90، EPQ، MHC حاصل شده است. 1- رابطه منفی و معنادار بين روان رنجوری و عمل به باورهای ديني 2- رابطه منفی و معنادار بين روان پريشی و عمل به باورهای ديني 3- رابطه مثبت و معنادار بين مقياس L (ميل به مقبوليت اجنماعی) و مذهبی بودن 4- رابطه منفی و غيرمعنادار بين مقياس‌های 9 گانه SCL-90 و ضريب کليGSI و عمل به باورهای دينی. 5- رابطه منفی و غير معنادار بين ميزان اختلالات روانی (A) و اختلالات جسمی (B) در آزمونMHC باعمل به باورهای دينی.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256