برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه حضور در اجتماعات مذهبی با بيماری‌های حاد قلبی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر سید غفور موسوی، دکتر مختار یخ کش، دکتر حسن انصاری، امرا.. . ابراهیمی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مراقبت‌های قلبی-عروقی، فشار روانی (استرس)، اجتماعات مذهبی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله بيماری‌های حاد قلبی يک نوع از بيماری‌های شايع و معمولاً مخاطره آميز هستند که وجود فشارهای روانی (Stresses) در ايجاد آن‌ها نقش مهمی ‌را ايفا می‌کند. هر جامعه راهبردهای خاصی را برای کاستن آثار عامل فشارها، به کار می‌گيرد. در جامعه و فرهنگ ما شرکت در اجتماعات مذهبی رايج بوده در اين رابطه موثر به نظر می‌رسد. روش‌ها: در پژوهش حاضر يک صد بيمار بستری شده در بخش‌های مراقبت‌های قلبی- عروقی (Coronary) بيمارستان‌های دانشگاه با گروه نظارت بر«حضور در اجتماعات مذهبي» در چند ماه قبل از مبتلا مورد بررسی و مقايسه قرار گرفته، همسانی گروه مطالعه با گروه کنترل در رابطه با عوامل مداخله گر رعايت گرديده است. نتايج: در مجموع، عدم حضور در مراسم و اجتماعات مذهبی مورد مطالعه را بيش از سی و دو درصد (32%) از بيماران حاد قلبی در شش ماه قبل از ابتلا گزارش نمودند. درحالی که اين رقم در گروه کنترل کمتر از سه درصد (3%) بود (009/0>Pval). بحث: نتايج حاصل از اين پژوهش تفاوت معنی‌دار بين مبتلايان و گروه کنترل را از نظر شرکت در مراسم و اجتماعات مذهبی در ماه‌های قبل از ابتلاء نشان می‌دهد و مؤيد رابطه مثبت بين عدم حضور در اين اجتماعات و ابتلاء به بيماری‌های حاد قلبی است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256