برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تأثير روزه در سلامت روان و مهارت‌های مقابله (شهرکرد رمضان1421ه. ق)
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکترمصطفی نجفی، سید کمال صولتی، دکتر حسین یوسفی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روزه، سلامت روان، مهارت‌های مقابله‌ای، آزمون سلامت عمومی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مذهب به عنوان يکی از عوامل اصلی در زندگی بسياری از انسان‌ها و تلقی مذهبی و اعمال و اعتقادات مذهبی و داشتن نگرش‌های مذهبی نسبت به خود، جامعه و جهان، موضوع تحقيقات و بررسی‌های فراوان خصوصاً در ارتباط با روان و روان پزشکی بوده است. هيچ فرهنگی در گذشته يافت نمی‌شود که دين به معنی وسيع در آن جايی نداشته باشد و به نظر هم نمی‌رسد که در آينده فرهنگی غير از اين بتواند به وجود آيد. پيشگيری در بهداشت روان در جنبه‌های نخستين، دومين و سومين می‌تواند به بهترين شکل از آموزش‌ها و برنامه‌های مذهبی بهره‌مند گرديده در آن‌ها متجلی گردد. روزه به عنوان يکی از دستورات اصلی اسلامی ‌و مشترک در تمامی‌ مذاهب اسلامی ‌و بعضی اديان ديگر هر ساله با وسعتی فراگير به مدت يک ماه در کشور اسلامی ‌ما نيز در بين مردم مسلمان انجام گرفته و بررسی اثرات آن در موضوعات مختلف می‌تواند ارزشمند و راه‌گشا خصوصاً در ارتباط با مسائل بهداشتی و روان شناختی باشد. اهداف: اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين انجام فريضه روزه در ماه مبارک رمضان و سلامت روان و مهارت‌های مقابله‌ای انجام گرفته است. روش: اين پژوهش که توصيفی- تحليلی بوده در مورد دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرکرد و خواهران طلبه حوزه علميه فاطميه شهرکرد انجام شده است. دانشجويان و طلاب مورد بررسی با استفاده از روش نمونه‌گيری تصادفی انتخاب و سلامت روان و مهارت‌های مقابله آنان با استفاده از پرسشنامه GHQ (آزمون سلامت عمومی) و آزمون پاسخ‌های مقابله «بيلينگز و موس» 1981 در طی ماه مبارک رمضان و بعد از آن مورد بررسی قرار گرفت و تأثير روزه در سلامت روان و مهارت‌های مقابله با تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، موردبررسی و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها و بحث: يافته‌های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون‌های تحليل واريانس و T-test و نرم افزار آماری SPSS مورد بررسی قرار گرفته که انشا ا... نتايج نهايی متعاقباً اعلام خواهد گرديد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - کاشت مو English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256